[gilug.org] com crear disquets per un pentium 100 ?

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-11-13 12:05:17 UTC


On ds, 2004-11-13 at 01:15, Datsxkul User wrote:
> com puc crear disquets per un pentium 100 per tal de poguer
> instal·lar-hi una debian ??
> He creat a partir d'una debian Woody stable r3 els dos disquetes, el
> rescue i el root, però em peta quan intento arrencar-lo ... algu té
> alguna idea ??

Amb quin sabor fas els disquets d'arrencada?

a vegades no tots els sabors van bé :S i si normalment estàs acostumat
arrencar amb un bf2.4 prova amb un idepci que pot amb tot :) l'únic que
és un kernel 2.2 i només fa ext2 però bueno un cop instal·lat fas el que
hagis de fer per tenir el sistema a punt.

Salut!

> Gràcies per les respostes i fins ara.
> 
> 
> 
> 
> ______________________________________________________________________
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20041113/f45f2c98/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug