[gilug.org] Re: [Gilugsite-webdev] Llista drupal

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-05-28 19:19:36 UTC


On dv, 2004-05-28 at 09:51, Toni Hermoso wrote:
> Ja tenim llista drupal:
> 
> 
> Per inscriure's es pot anar a:
> http://www.softcatala.org/llistes/
> i inscriure's des de la llista desplegable al final de la pàgina.
Com és que no surti amb les altres llistes ???
Bueno, de tota manera ja m'hi he inscrit :) a veure si puc fer alguna
cosa de profit :)
> Ara ho miraré de fer saber a altres grups.
> Es fa també una notícia?
> 
> Salut!

Salut, ens llegim
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040528/fe91616b/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug