[gilug.org] III Jornades de Programari lliure a la UPC

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-05-27 11:39:41 UTC


Per si algú li interessa, del 7 al 10 de Juliol es celebren les III
Jornades de Programari Lliure al campus Manresa de la UPC

S'hi passarà algú per allà?

Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040527/45da1cf6/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug