[gilug.org] una historieta

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-05-26 13:47:03 UTC


Una historieta d'un que ha aconseguit que li retornin el preu del WinXP,
que li venia instal·lat per defecte en un portàtil Dell.

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/92576/index.php

Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040526/aea94b28/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug