[gilug.org] Re: El Consell de ministres de la UE aprova la legalització de les patents de programari i l'estat Espanyol s'hi oposa

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-05-19 20:50:50 UTC


La comunitat europea ha aprobat la patentabilitat dels algoritmes de
programació, això va ser dimecres 18 (si no vaig errat), us envio aquest
e-mail ja que crec que seria interessant que tothom n'estes al corrent
de tot això.
Si patetabilitzen els algoritmes, amb què ens guanyarem el pa els futurs
informàtics i els que ja sou informàtics ???
I ara més fort que mai hem de fer-nos sentir 
On dc, 2004-05-19 at 18:07, Xavi Drudis Ferran wrote:
> Perdó si rebeu aquest ntoa altre cop. Hi ha hagut correccions. 
> 
>  [1]Caliu [2]Campanya contra les patents de programari
>   _________________________________________________________________
> 
>  El Consell de ministres de la UE aprova la legalització de les patents de
>          programari i l'estat Espanyol s'hi oposa
> 
>  Al Consell de ministres de la UE de Competitivitat d'avui s'hauria
>  acordat aprovar la proposta de directiva irlandesa que permet patentar
>  programari sense límits, pendent de l'aprovació formal. Finalment hi
>  ha [3]un text provisional de la UE amb el resultat, però encara no em
>  trobat el text exacte de la proposta de directiva aprovada.
> 
>  Basant-nos en el text provisional, les [4]transcripcions
>  d'enregistraments i [5]apunts de part de la sessió i roda de premsa,
>  cap de les esmenes útils del Parlament Europeu haurien sobreviscut, i
>  només haurien aprofitat les menys importants o més favorables a les
>  patents de programari. Les altres les haurien ignorat completament o
>  haurien pretés incorporar-les amb modificacions que n'eliminessin
>  l'efecte. Aquesta burla dels representants directes de la ciutadania
>  de la UE fa molt díficil esperar que el Parlament Europeu que surti de
>  les eleccions del juny vulgui avenir-se a aprovar aquest text, sigui
>  quina sigui la seva composició. Un possible objectiu dels promotors de
>  les patents de programari al Consell podria ser provar sort amb un
>  Parlament Europeu diferent i l'altre podria ser provocar el rebuig a
>  la directiva per imposar les patents de programari des de negociacions
>  internacionals fora de la UE (com ara a l'Organització de la Patent
>  Europea, on va fracassar l'intent de l'any 2000). El comissari
>  Bolkestein va amenaçar el Parlament Europeu amb fer-ho però encara no
>  ho ha fet, i ha aconseguit maniobrar el Consell en ruta de colisió
>  frontal amb el Parlament Europeu.
> 
>  La proposta la va presentar la presidència irlandesa (paradís fiscal
>  per a patents patrocinat per Microsoft) i va rebre lleus objeccions
>  d'Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Luxemburg, Eslovàquia i Itàlia a
>  Coreper. Però malgrat les declaracions de destacats membres dels
>  respectius governs, en el debat final es van conformar amb paraules
>  boniques que guardaven poca relació amb el contingut del text, seguint
>  la pràctica "inventada" per l'oficina de patents europea de dir coses
>  que el lector poc avesat interpreta pel què vol sentir i la seva
>  pròpia jurisprudència interpreta a l'inrevés.
> 
>  El cas és que Alemanya, Eslovàquia, Dinamarca i Luxemburg, malgrat el
>  que havien dit abans [6]al Consell i [7]en públic, haurien votat a
>  favor de la directiva després que s'haguessin incorporat esmenes "de
>  compromís" absolutament insignificants en el resultat final. Bèlgica,
>  Itàlia i Àustria s'haurien abstingut, que ja servia per aturar la
>  proposta, però no s'entén perquè van fer veure que s'havien acostat
>  posicions, o es van excusar amb no voler-ho allargar. Tots els altres
>  estats haurien acceptat les patents de programari, sempre i quan vagin
>  acompanyades amb retòrica suficient per fer veure que no n'hi ha.
> 
>  Tots menys l'estat espanyol, que va ser l'únic estat que va ser
>  coherent amb el Parlament Europeu i va votar en contra de la proposta
>  irlandesa. A vegades acostar-se a Europa no vol dir votar el mateix
>  que els altres ministres, sinó saber defensar els representants del
>  poble europeu davant dels diplomàtics manipulats o manipuladors de la
>  resta d'estats. El vot espanyol va ser també coherent amb la nota de
>  premsa enviada el mateix matí, amb els compromisos electorals sobre
>  societat de la informació i amb les posicions de polítics, càrrecs
>  institucionals, investigadors, empresaris, programadors, usuaris i
>  sindicats. Cal aplaudir el Secretari d'Estat per a la Unió Europea,
>  Alberto Navarro, que no es va deixar entabanar, el govern de l'estat
>  amb qui va consultar la decisió sobre la marxa i els eurodiputats que
>  van votar contra les patents de programari al Parlament Europeu al
>  setembre (i la gent que els va explicar els problemes).
> 
>  Els "compromisos" que es van introduir a la sessió d'ahir serien,
>  aparentment:
>   _________________________________________________________________
> 
>  German "compromise":
> 
>  Art 2b. A technical contribution means a contribution to the state of
>  the art in a field of technology which is new and not obvious to a
>  person skilled in the art. The technical contribution shall be
>  assessed by consideration of the difference between the state of the
>  art and the scope of the patent claim considered as a whole, which
>  must comprise technical features, irrespective of whether these are
>  accompanied by non-technical features.
> 
>  Aquest text només afegiria "new" a l'esmena alemana inicial, condició
>  que ja apareix a altres llocs i no aporta res de nou. En canvi les
>  versions d'Alemanya i d'Irlanda permetrien que característiques no
>  tècniques fossin avaluades com a part de la contribució tècnica, si el
>  sol·licitant de la patent reivindica (sol·licita monopolitzar) coses
>  que incloguin parts tècniques que no cal que siugin noves. És a dir un
>  ordinador conegut (técnic, no nou) amb un programa nou (però no
>  tècnic) podria ser patentat. Tampoc és que la proposta irlandesa
>  definís què vol dir tècnic, però amb aquest text, fins i tot
>  definint-ho bé es podria patentar programari.
> 
>  Other amendments (all by the Commission/Bolkestein, afaik):
> 
>  * recital 13 deleted
> 
>  * recital 13a: "however" deleted
> 
>  Està bé, però això sol és insuficient per solucionar res.
> 
>  * art 4a(1)(new) A computer program as such cannot constitute a
>  patentable invention
> 
>  El "as such" és l'excusa que fa servir actualment l'Oficina de
>  laPatent Europea per admetre patents sobre qualsevol programa,
>  argumentant que no és un programa "com a tal" (perquè permet fer una
>  feina més eficientment que sense el programa, o perquè programar-lo
>  requereix consideracions "tècniques" sobre un ordinador, o qualsevol
>  altra condició que qualsevol programa compleix) .
> 
>  * art 4a (= original 4a + part in CAPITALS added) A
>  computer-implemented invention shall not be regarded as making a
>  technical contribution merely because it involves the use of a
>  computer, network or other programmable apparatus. Accordingly,
>  inventions involving computer programs, WHETHER EXPRESSED AS SOURCE
>  CODE, OBJECT CODE OR ANY OTHER FORM, which implement business,
>  mathematical or other methods and do not produce any technical effects
>  beyond the normal physical interactions between a program and the
>  computer, network or other programmable apparatus in which it is run
>  shall not be patentable.
> 
>  La part nova seria la que hi ha ne majúscules, que no modifica res
>  perquè el problema està en suposar que un programa que és nomes
>  informació pugui provocar efectes paranormals "més enllà de les
>  interaccions físiques normals entre un programa i l'ordinador". El
>  programes no interactuen físicament amb res, igual com un mapa de
>  Barcelona no interactua físicament amb un taxi groc i negre per molt
>  que contingui certa informació sobre el moviment del taxi.
> 
>  La resta de la proposta irlandesa quedaria [8]tal i com s'havia
>  filtrat.
>   _________________________________________________________________
> 
>  Estem segurs que els ciutadans i les ciutadanes europees sabran
>  destriar els candidats que defensin la prevalència del Parlament
>  Europeu, el progrés de la informàtica, la llibertat de publicació, la
>  interoperabilitat, la seguretat jurídica dels informàtics i
>  informàtiques, i els drets d'autor i dels consumidors votant el 13 de
>  juny un Parlament Europeu que rebutgi les patents de programari.
>  Ens[9] afegim a més als [10]actes de rebuig de les patents de
>  programari convocats a Barcelona el 29 de maig.
> 
>  Aquesta nota apareixerà a
>  [11]http://patents.caliu.info/nota20040518.html i és possible que s'hi
>  afegeixen enllaços a més informació quan en disposem. Veure també les
>  [12]notes anteriors i la nota de [13]Proinnova o la de la [14]Mesa
>  Galega Contra as Patentes de Programación
> 
> References
> 
>  1. http://www.caliu.info/
>  2. http://patents.caliu.info/index.html
>  3. http://ue.eu.int/cms3_applications/Applications/newsRoom/LoadDocument.asp?directory=en/intm/&filename=80522.pdf
>  4. http://wiki.ael.be/index.php/Transcription
>  5. http://kwiki.ffii.org/index.cgi?ConsNotes040518En
>  6. http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/cons0401/st09051/st09051.html#sdfootnote1sym
>  7. http://patents.caliu.info/nota20040515.html
>  8. http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/cons0401/index.en.html
>  9. http://kwiki.ffii.org/?DemoBarcelona
>  10. http://www.gratisweb.com/nopatentes/
>  11. http://patents.caliu.info/nota20040518.html
>  12. http://patents.caliu.info/index.html#Notes
>  13. http://proinnova.hispalinux.es/notas-prensa/nota-036.html
>  14. http://causaencantada.org/~nonpatentes/wiki/index.cgi?ConselloCompetitividade20040518
> 
> -- 
> - jo també vull una Europa lliure de patents de programari -
> --------------------------------------------------------------
> EuropeSwPatentFree - http://EuropeSwPatentFree.hispalinux.es
> --------------------------------------------------------------
> http://patents.caliu.info
> 
> Xavi Drudis Ferran

I consider a new device or technology to have been culturally accepted
when it has been used to commit a murder. -- M. Gallaher
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040519/bcc6c29b/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug