[gilug.org] XOSI - Xarxa d'Observació de la Societat de la Informació - http://xosi.net

Toni Hermoso toniher arrakis es
2004-05-07 14:26:16 UTC


Hola Agustin,
En/na Agustin Piris ha escrit:

> 
> Em sembla molt be, i per aquests tipus d'assumptes, crec que tindria 
> d'haver una mena de "coordinador,delegat o responsable" sobre cada tema 
> proposat. D'aquesta manera, si es tira una feina en davant i hi ha un 
> coordinador, tot segueix un camí i evitem la dispersió, duplicació o la 
> inactivitat sobre la feina a fer.
> 
> Com es lògic, tot tindria de figurar en algun lloc, per exemple a la 
> web, per que tothom sapigue qui i com va cada tema.
> 

Crec que sempre que vulgui dir-se alguna cosa a nivell de GiLUG tant a 
la XOSI com altres temes, com ja vam dir, primer es diu a la llista i si 
va bé que llavors algun responsable se n'encarregui de portar-ho o 
fer-ho saber on sigui.
En el cas de la XOSI, simplement algú hauria d'encarregar-se de 
registrar un compte a nom de GiLUG i transmetre el que es decideixi via 
aquest perfil. Pel que fa a qui és l'encarregat, de totes maneres si 
funciona això via la llista, queda immediatament explícit qui se 
n'encarrega i no hi ha motiu de preocupació si tothom segueix aquest 
principi i llegeix la llista amb certa freqüència, això sí. La 
responsabilitat es pot passar entre els disposats a assumir-la a la 
llista quan algú no pugui continuar fent-ho o qualsevol altre criteri.

Per altra banda, pel que fa al tema de la XOSI, tot aquell del GiLUG 
(com tothom) hi pot col·laborar a nivell individual.

Salut!
-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: 
  gpg: B67B43DC

  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040507/be468af0/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug