[gilug.org] Video Stallman

Toni Hermoso toniher arrakis es
2004-05-01 15:56:44 UTC


Hola Agustin,

En/na Agustin Piris ha escrit:

> A veure, actualment aquest arxiu esta en divx, pero a resolució real, el 
> que vull es reduir la resolució i no se que més es podria fer. L'he 
> obert amb el avidemux, pero no se com funciona el programa, o si podrà 
> fer-ho, em sembla que si, pero no se com.
> 
jo alguns cops que m'hi he trobat, utilitzo mencoder del mplayer. Pots 
trobar documentació a : 
http://www.mplayerhq.hu/homepage/design7/info.html#docs o amb 'man 
mencoder'. Allà trobaràs com redimensionar o passar a un altre codec
El programa gmencoder pot servir-te per fer-ho d'una forma gràfica.

Salut!

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: 
  gpg: B67B43DC
    
  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040501/d69ed5b0/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug