[gilug.org] GiLUG com a node de la XOSI?

Enric Vergés i Prats evergesp lycos es
2004-03-27 08:39:41 UTC


Toni Hermoso escribió:

> Hola gent!
>
> Fa un parell de dies que vaig enviar-vos un enllaç sobre la proposta 
> d'una Xarxa descentralitzada d'Observació de la Societat de la 
> Informació.
>
> http://wiki.puntbarra.com/index.php/Main/XarxadObservaciodelaSocietatdelaInformacio 
>
>
> Per definir i treballar en aquelles línies que es decideixin, és 
> interessant que hi participin nodes tant a nivell individual com a 
> nivell de grup.
>
> El GiLUG és un magnífic espectador, analitzador i realitzador a nivell 
> de les comarques gironines dels temes i objectius que s'hi podrien 
> discutir.
>
> Per això pregunto, com trobaríeu tots que el GiLUG es sumés 
> col·laborant a aquesta iniciativa com a node integrant d'aquesta xarxa?
>
> Salut!
>
Per mi ok.

Enric
More information about the gilug mailing list