[gilug.org] GiLUG com a node de la XOSI?

Toni Hermoso toniher arrakis es
2004-03-27 03:45:06 UTC


Hola gent!

Fa un parell de dies que vaig enviar-vos un enllaç sobre la proposta 
d'una Xarxa descentralitzada d'Observació de la Societat de la Informació.

http://wiki.puntbarra.com/index.php/Main/XarxadObservaciodelaSocietatdelaInformacio

Per definir i treballar en aquelles línies que es decideixin, és 
interessant que hi participin nodes tant a nivell individual com a 
nivell de grup.

El GiLUG és un magnífic espectador, analitzador i realitzador a nivell 
de les comarques gironines dels temes i objectius que s'hi podrien 
discutir.

Per això pregunto, com trobaríeu tots que el GiLUG es sumés col·laborant 
a aquesta iniciativa com a node integrant d'aquesta xarxa?

Salut!

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: 
  gpg: B67B43DC
    
  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
			 O.Butler
------------------------------------------------------Més informació sobre la llista de correu gilug