[gilug.org] Com minimitzar el nombre de faltes ortogràfiques?

Toni Hermoso toniher arrakis es
2004-03-26 13:27:35 UTC


Hola,
Tothom fa faltes en un moment o altre, tampoc es qüestió 
d'obsessionar-s'hi en un clima distès com el de la nostra llista.

No obstant, una forma de minimitzar les faltes ortogràfiques (no la 
sintaxi) és ajudant-se amb la correcció ortogràfica que fan molts 
clients de correu com ara l'Evolution, el Mozilla o el Thunderbird (i 
molts més, de ben segur).

Si algú no sap com configurar-ho per al seu client, pot demanar-ho a la 
llista. Allà molt segurament hi ha algú altre amb el seu mateix client 
de correu (només cal veure les capçaleres dels missatges).

Pel que fa als escrits que vagin a alguna web, cartes, etc., sempre està 
bé fer un enganxat a una fulla d'un processador de text amb diccionari, 
i així un s'estalvia algunes faltes orto i tipogràfiques.

Salut!

-- 
Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
web: http://www.arrakis.es/~toniher
email: 
         

pgp_public_key_id: B67B43DC
http://www.arrakis.es/~toniher/toniher.pgp

          *** Cífratelo, cífraselo ***
------------------------------------------------------

-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 190 bytes
Desc: no disponible
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040326/a5ed0e98/attachment.sig>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040326/a5ed0e98/attachment-0001.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug