[gilug.org] DIFUSIO DE LINUX

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-03-21 21:01:32 UTC


On dv, 2004-03-19 at 07:01, problemes wrote:
> Albert Piqué i Guijarro escribió:
> 
> > Hola a tots:
> >
> > A la reunió que es va fer a les Bernardes fa uns dos anys em vaig 
> > oferir per fer els tràmits de constitució del Gilug com a associació. 
> > Ja els he fet en vàries ocasions per a d'altres entitats i els tinc 
> > per la mà.Cal tenir en compte emperò que hem d'escollir tres persones 
> > per les funcions de president, secretari i tresorer. També cal tenir 
> > uns estatuts, que poden ser el model estàndar que facilita el 
> > Departament de Justícia.
> >
> > Fins ara
> >
> > Albert Piqué
> >
> Hola Albert :
> 
> Doncs si que aniria bé, jo avui he anat a buscar la sol·licitut i la
> copia d'exemple que donen, peró com tu dius, fa falta gent, o cal
> escollir gent que faci aquestes funcions. Si no fem això, no podrem fer
> rés, i més si diem que tot el suport que necesitem l'hem de buscar als
> organismes oficials.
> 
> U sea, que aquí veig que cal una convocatoria d'Assamblea per fer l'Acta
> fundacional. Cal posar data i lloc.
> 
> Proposso el 27 de Març, o el 3 d'Abril, quan més aviat millor.

Per mi millor el 3 d'Abril, sinó m'agafa entre exàmens.

> 
> Penjaré una copia, el més aviat posible, de tota la documentació que he
> rebut avui a la meva plana
> 
> http://problemes.auna.com
> 
> Fins aviat.

Salut!
> 

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040321/1afe76d8/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug