[gilug.org] Fwd: Inaccessibilitat pàgines web

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-06-29 14:34:27 UTC


On dt, 2004-06-29 at 15:07, Guerau wrote:
> bones!
> 
> estava a punt d'enviar un correu a aquest personal per queixar-me però 
> he recordat que hi ha normativa sobre el tema de l'accessibilitat
> 
> vaig treballar per la gent de núria www.valldenuria.com i estaven un xic 
> preocupats el tema aquest, segons deien, els obligaven a seguir les 
> especificacions de WAI-AA, WCAG 1.0 
> (http://www.w3.org/WAI/WCAG1AA-Conformance) però em sembla que és un xic 
> patillero perquè (segons deia l'informàtic) els permeten dos errors en 
> la comprovació del codi
> 
> buscant una mica he trobat la legislació espanyola a: 
> http://www.w3.org/WAI/Policy/#Spain on hi haun enllaç que apunta a 
> http://www.congreso.es/public_oficiales/L7/CONG/BOCG/A/A_068-13.PDF
> 
> i resulta que és la LSSICE (aprovada el 3 de juliol de 2002) :(
> 
> 
> que diu:
> punt u de la cinquena disposició adicional:
> 
> Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para que 
> la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda 
> ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzadade acuerdo
> con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos 
> antes del 31 de diciembre de 2005. (pag 15 del pdf)
> 
> i segons el l'article 8 del capítol 1 (Principio de libre prestación de 
> servicios) es podràn retirar les dades que vulnerin el respecte de les 
> persones i el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, 
> religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altre 
> circumstància personal o social. (pag 5 del pdf)
> 
> 
> total, que ara tinc un dilema moral, podem utilitzar la lssice per 
> demanar que rectifiquin les pàgines?
<opinió personal>
Personalment penso que amb les seves armes i les notres armes hem de 
fer la força que es pugui per aconseguir que es respecti a tothom, ja 
usi programari lliure com propietari, com qualsevol altre cosa ...
</opinió personal>
> 
> 
> salut!
> 
> 
> Oriol Pellicer i Sabrià wrote:
> 
> > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> > Hash: SHA1
> > 
> > Bones,
> > 
> > no sé si servirà de res, però seguint amb allò de la notícia d'en Corellian a 
> > la web, he enviat això (i suposant que l'adreça de la ddgi se la miri algú):
> > 
> >
"And what will you do when you grow up to be as big as me?" asked the
father of his little son. "Diet."
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040629/4c8ae1ad/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug