[gilug.org] Fwd: Inaccessibilitat pàgines web

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-06-29 08:57:05 UTC


On dt, 2004-06-29 at 10:38, Oriol Pellicer i Sabrià wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Bones,
> 
> no sé si servirà de res, però seguint amb allò de la notícia d'en Corellian a 
> la web, he enviat això (i suposant que l'adreça de la ddgi se la miri algú):
> 

Em sembla molt bé, a veure si responen :)

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040629/6f1c11e5/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug