[gilug.org] problemes per instal.lar l'impressora

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-06-26 11:23:45 UTC


On ds, 2004-06-26 at 13:06, Xevi wrote:
> Bones, m'he apuntat a la llista fa molt poc. I que tinc Linux també.
> 
> Estic intentant instal.lar una impressora EPSON C-64 a una SUSE 9.0 i no 
> aconsegueixo que funcioni :( 
http://localhost:631 <- per instal·lar una impressora amb cups has
de tenir corrent els "cups". LLavors has d'arrancar un navegador i apuntar 
aquesta direcció, llavors se't pregunten 4 cosses, com ara l'impressora de la
que dispons, els drivers que utilitza aquesta impressora i poca cosa
mes(has de tenir l'impressora engegada, que me'n oblidava).
Si tens algun dubte hi ha manuals ... com per exemple
http://www.tldp.org/HOWTO/Printing-HOWTO/ que està en anglès ....
aqui et deixo algunes direccions en castellà :
http://www.frlp.utn.edu.ar/listas/linux/msg00310.html
http://www.escomposlinux.org/fserrano/impresora.html (aquest manual no
va de cups, sinó de "lpr")
http://es.tldp.org/Tutoriales/CURSOLINUX/curso_linux/node53.html
aquests links són de cups (i més cosses):
http://pacodebian.iespana.es/pacodebian/impresora.html
http://www.esdebian.org/article.php?story=20030307172839953
http://www.atc.uniovi.es/atc/3iccp/2004/trabajos/bluetooth/
Al google hi ha tota l'informació, t'ho comento per què has dit que ets
novell amb tot això i em sembla que no hi estas acostumat (jo tampoc hi
estic gaire ...), a part de les llistes, el teu gran amic és el google
...
quan tinguis un problema has de recorrer al google i informar-te, si no
trobes la solució, demana ajuda...
(és un consell, no t'ho dic per què m'hagi tocat la moral haver
d'ajudar-te ni res d'això, sinó perquè algunes vegades et diran ...
RTFM (traduit llegeix el puto manual))
Ens llegim per la llista ??? ;)
p.d. : Espero que no t'ho agafis malament, a mi també m'ho han dit
moltes vegades això, i per això no deixo de preguntar ... sinó que busco
i si no trobo ... pos pregunto.
(m'acabo d'aixecar de dormir, ho sento, ho has pagat tu)
> Els drivers els he aconseguit aquí:
> 
> http://www.epkowa.co.jp/english/linux_e/dl_ink.html
> 
> 
> En el centre de control ja tinc escollit el sistema de CUPS i ja he entrat el 
> meu model d'impressora. El problema ve quan instal.lo el fitxer que he baixat 
> - pips-sc64_63s-cups-2.6.2-1.i386.rpm - amb el YAST.
> 
> Em surt aquest missatge d'error:
> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
> ERROR(InstTarget:E_RpmDB_subprocess_failed)
> ---
> cups-drivers.rpm installed ok
> Additional rpm output:
> ..skipped
> 
> pips-sc64_63s-cups.rpm failed
> rpm output:
> Install Message > Start /usr/local/EPKowa/SC64_63S/setup to change setup.
> ln: `/usr/local/EPKowa/SC64_63S/setup': File exists
> error: %post(pips-sc64_63s-cups-2.6.2-1) scriptlet failed, exit status 1
> ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
> Algú sap que pot passar?  moltes gracies! 
> 
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
Quien lengua ha, a Roma va. 
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040626/e05a5fcc/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug