[gilug.org] Busco feina

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-06-21 12:38:13 UTC


Bones, sóc en Marc Furtià i Puig, aquest matí m'han comunicat que tinc
el módul de grau superior aprobat, per tan, tinc el títol de Técnic
superior d'analisi i desenvolupament d'aplicacions informàtiques.

Estic buscant feina per aquest estiu, fins a principis de setembre, ja
que llavors m'agradaria estudiar a l'universitat la carrera d'Enginyeria
tècnica de gestió.

Si algú té o sap algún lloc on pugui trobar-ne, li agrairïa que m'ho
comuniques, gràcies.

No hay luna como la de enero, ni amor como el primero. 
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040621/4ab5474e/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug