[gilug.org] Re: [Docscaliu-no-epatents] Manifest contra les patents de programari a la UAB

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-06-08 17:18:54 UTC


Envio aquest e-mail per fer ressó d'aquest moviment i per què crec que
com més gent estiguem en contra de la patentabilitat del software, més
difícil els serà tirar-ho endavant.
Espero que us sigui d'interes i de profit, i si ja n'estaveu al corrent
d'aquesta iniciativa, disculpeu.
Marc
On dt, 2004-06-08 at 10:29, Xavi Drudis Ferran wrote:
> Un grup de gent s'està movent per tal que la UAB es posicioni 
> contra les patents de programari. Estan començant a recollir signatures per 
> al següent manifest. 
> 
> Els que no sóm de l'UAB (exalumnes, exprofessors, simpatitzants, ...)
> també podem signar, posant "altres" com a vinculació. Al menys els que 
> tingueu una connexió a internet que funcioni :(
> 
> I en qualsevol cas ho podeu passar a la gent de l'UAB que conegueu. 
> 
> 
> -----------------------------------------------------------------------------
> 
> Hola a tots. Com potser ja sabreu, en els propers mesos es decidirà al Parlament
> Europeu si es modifica la legislació actual per permetre les patents de
> programari a Europa.
> 
> Des de la comunitat universitària s'ha denunciat repetidament els efectes
> nefastos que això tindria per a la recerca, ja que posa el control de la
> innovació en mans de les multinacionals, que serien lliures de patentar ja no
> "invents", com fins ara, sino algoritmes, procediments, etc.
> 
> Als EUA la patentabilitat del programari ha donat lloc a situacions absurdes i
> aberrants, com la patent 6,727,830 concedida a Microsoft l'abril d'enguany pel
> doble click "millorat" del ratolí, o la 5,960,411 que va obtenir Amazon el 2002
> pel carret de la compra virtual. A més d'atraure els gegants del sector de les
> tecnologies de l'informació, aquesta situació ha afavorit l'afloriment
> d'empreses que es dediquen única i exclusivament a enregistrar patents sobre
> tecnologies emergents, per després extorsionar amb amenaces de judici aquells
> que volen implementar aquestes tecnologies. Això està donant lloc a un mercat
> de les idees altament especulatiu que deixa fora de joc les petites i mitjanes
> empreses, i amenaça la continuïtat i la independència de la recerca pública i el
> món del programari lliure.
> 
> Per tot això demanem que la Universitat Autònoma de Barcelona es declari
> contrària a la patentabilitat del programari. Hem elaborat un manifest, inspirat
> en els que ja han consensuat altres universitats catalanes com la Universitat
> Politècnica de Catalunya o la Universitat Jaume I, i que us demano que signeu
> per tal d'elevar el major nombre d'adhesions possible al govern de la
> universitat. El manifest es pot signar a títol individual i també
> col·lectivament des de qualsevol institució, departament, centre, grup o
> associació d'aquesta universitat.
> 
> El servidor de signatures, així com diversos enllaços informatius, el podeu
> trobar a:
> 
> http://drac.homelinux.org/progpatents
> 
> Us preguem que feu la màxima difusió d'aquesta campanya en el vostre entorn.
> 
> Moltes gràcies.
> 
> 
> 
> #La UAB contra les patents de programari#
> 
> 
> 
> 
> ----- End forwarded message -----
We all like praise, but a hike in our pay is the best kind of ways.
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040608/7c66943b/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug