[gilug.org] Pàgina firmes

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-06-04 17:19:09 UTC


He fet una cosa molt ràpida, tampoc necessitem gaire més no?

Ho podeu trobar aquí: http://gilugsite.sourceforge.net/?q=firmes

Per afegir-vos ho podeu fer en forma de comentari, diguent si ja heu
firmat o quan hi podreu anar. Sempre que estigueu registrats a la web
podreu modificar el vostre propi comentari, per tant si encare no heu
firmat poseu quan hi podreu anar i un cop hagueu firmat ho canvieu :)

Mmm si no va bé podem fer alguna altre cosa més pro :P

Salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040604/e6dc8f28/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug