[gilug.org] Madrake 10 a la Biblioteca de Salt

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-06-04 10:59:46 UTC


On dv, 2004-06-04 at 00:25, Marc Tarrés Deulofeu wrote:
[...]
> Aprofito també per dir aquí públicament que dilluns vaig passar per la
> Màquia a firmar i que, comptant-me a mi, només hem firmat 4 dels
> assistents a l'acta fundacional. O sigui que una estirada d'orelles als
> que encara no ho hagin fet! Espavileu-vos, que encara se'ls hi acabarà
> el pressupost a la Diputació i ens quedarem amb el cul a l'aire!
> 
> Siau!

Com que hauré de portar-los a la Delegació del departament de justícia,
els firmaré quan els porti cap allà :) la meva fotocòpia del dni ja fa
temps que la vaig deixar allà amb els papers.

Podriem apuntar algun lloc qui ha firmat i qui queda per firmar? i quan
hi podrà passar?

Vinga salut!
-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040604/2583806b/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug