[gilug.org] Madrake 10 a la Biblioteca de Salt

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-06-03 22:58:13 UTC


On dv, 2004-06-04 at 00:25, Marc Tarrés Deulofeu wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> Agustin Piris wrote:
> | Com ja es habitual en mi, ja esta disponible la versió download de la
> | Mandrake 10.0 Official a la biblioteca de Salt, al carrer Manuel de
> | Falla nº26.
> |
> | Salut
> | !
> 
> Ole! Això està bé, difonent, difonent! (que si ens hem d'esperar que ens
> donin la subvenció...)
> 
> Aprofito també per dir aquí públicament que dilluns vaig passar per la
> Màquia a firmar i que, comptant-me a mi, només hem firmat 4 dels
> assistents a l'acta fundacional. O sigui que una estirada d'orelles als
> que encara no ho hagin fet! Espavileu-vos, que encara se'ls hi acabarà
> el pressupost a la Diputació i ens quedarem amb el cul a l'aire!
Suposo que no recordes qui eren els despistats que encara han d'anar a firmar no ???
(entre aquests jo en sóc un, però aquest cap de setmana hi he d'anar!!!)
Disculpes ... :|
Salut!
> Siau!
> 
> - --
> 
> ~ Marc Tarrés Deulofeu
> 
> - ----------------------------------
> 
> ~ e-mail: 
> 
> ~ pgp_public_key_id: 90FC814B
> 
> - ----------------------------------
> 
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)
> Comment: Using GnuPG with MultiZilla - http://enigmail.mozdev.org
> 
> iD8DBQFAv6Vg8zttPJD8gUsRAojPAKCedwFXqe6F4L0MYoKoXmp3C0sxlACfQZIJ
> uVjBn00hyWk0a6nO8G6OL1o=
> =SAYM
> -----END PGP SIGNATURE-----
> 
> ______________________________________________________________________
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
"Time is an illusion. Lunchtime doubly so." -- Ford Prefect,
_Hitchhiker's Guide to the Galaxy_
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040604/b6b16f12/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug