[gilug.org] Contra les patents de programari a la UPF i a la UAB

Toni Hermoso toniher arrakis es
2004-06-02 15:30:11 UTC


Hola,

perdoneu pel 'fora de tema'.
Des de la UPF i la UAB s'estan recollint signatures per fer que aquestes 
universitats es manifestin en contra de les patents de programari, de la 
mateixa manera que van fer la UPC i la UJI. I així al mateix temps fer 
conèixer a un major públic la problemàtica i els lamentables fets a 
nivell europeu.
Ara és una mala època especialment per als alumnes, però podem fer-hi 
alguna cosa.

Si coneixeu algú d'aquestes universitats, s'agrairia molt que els hi 
poguéssiu fer saber.

A la UPF:
http://www.iua.upf.es/~xrubio/patents/

A la UAB:
http://drac.homelinux.org/progpatents

Moltes gràcies.

-- 
* Toni Hermoso Pulido
------------------------------------------------------
  web: http://drac.homelinux.org
 email: 
  gpg: B67B43DC

  All that you touch You Change.
  All that you Change Changes you.
  The only lasting truth is Change
              O.Butler
------------------------------------------------------
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040602/ff9d1b87/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug