[gilug.org] Problemes amb el só

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-12-29 14:57:01 UTC


El dc 29 de 12 del 2004 a les 10:07 +0100, en/na xaman va escriure:
> Vigila quin driver tens per defecte al xmms. Normalment el aquest programa 
> treballa amb oss quan l'instal.les, canvia a preferències i selecciona alsa, 
> a veure què passa. 
> 
> Salutacions
> 
> Xavi.
> 
Bueno al tenir l'emulació OSS no passaria res :) però igualment ja ho
tenia canviat. El problema era un altre que ja he comentat un mail
anterior.

Ja està solucionat, gràcies igualment.

Salut!

Eduard Carreras i Nadal <>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc

-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Això és una part	d'un missatge, signada digitalment
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20041229/57d6c422/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug