[gilug.org] reiserfs

Datsxkul User marcfurti yahoo es
2004-08-22 20:15:26 UTC


Em responc a mi mateix
On dg, 2004-08-22 at 21:59, Datsxkul User wrote:
> Com puc recuperar una partició amb un i-node erroni ??
> la partició és reiserfs, he descomprimit un fitxer, un .rar i aquest
> m'ha fet un i-node erroni, cosa que ha fet que ara no pugui montar la
> partició, he intentat passar-li un fsck, però em diu que no esta
> implamentades les eines de reiserfs ...
> Algú té alguna idea ?
No tenia les eines instalades, les eines són reiserfsprogs.
He instal·lat aquest paquet, li he passat un reiserfsck, i llavors un
fsck.reiserfs, m'ha solucionat els errors passant-li el --fix-mode i ja
ha tornat a funcionar sense cap tipus de problema.
vinga, això ha estat tot :P
Ens veiem
Salut i força
> el missatge d'error que em dona es aquest:
> 
> Antimosquitos:~# mount /musica/
> ReiserFS: hda3: found reiserfs format "3.6" with standard journal
> ReiserFS: hda3: using ordered data mode
> ReiserFS: hda3: journal params: device hda3, size 8192, journal first
> block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max
> trans age 30
> ReiserFS: hda3: checking transaction log (hda3)
> ReiserFS: warning: vs-500: unknown uniqueness 805306368
> ReiserFS: warning: is_leaf: wrong item type for item *3.5*[1 2 0(1)
> DIR], item_len 3976, item_location 76, free_space(entry_count) 87
> ReiserFS: hda3: warning: vs-5150: search_by_key: invalid format found in
> block 115890. Fsck?
> ReiserFS: hda3: warning: vs-13070: reiserfs_read_locked_inode: i/o
> failure occurred trying to find stat data of [1 2 0x0 SD]
> ReiserFS: hda3: Using r5 hash to sort names
> ReiserFS: hda3: warning: xattrs/ACLs enabled and couldn't find/create
> .reiserfs_priv. Failing mount.
> mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda3, or too
> many mounted file systems
> Hi tinc guardat cosses importants, si algu sap com puc intentar
> recuperar-ho, li agrairïa que m'ho digues, merci i perdoneu les
> molesties
> Fins aviat
> Marc
> 

________________________________________________________________________
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
Més informació sobre la llista de correu gilug