[gilug.org] web caiguda

Eduard Carreras i Nadal eduard redlabel org
2004-08-19 19:26:42 UTC


On dj, 2004-08-19 at 21:13, Datsxkul User wrote:

> No sé que coi passava, però ara ja sóc dintre, per tan,
> "no passa res", però el que he trobat extrany a estat que 
> no em deixes accedir a la web, per això us he enviat aquest 
> e-mail.
> 

Són coses que té està a sf.net a vegades peta, per culpa dels límits que
posen als grups.

Però bueno, anant-ho intentat es carrega. :)

> > Merci i fins ara
> > 
> > Marc
> Disculpeu les moltésties, 
> Fins ara

Salut!

-- 
Eduard Carreras i Nadal <eduard:redlabel.org>
Clau pública: http://www.redlabel.org/keys/eduard_at_redlabel.asc
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040819/73b452bb/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug