[gilug.org] Post-conferència de l'Stallman

(Debian User)Marc Furtià i Puig marcfurti yahoo es
2004-04-30 19:05:38 UTC


On dv, 2004-04-30 at 16:18, Agustin Piris wrote:
> Faig una petita proposta, desprès de la conferència, i de la insistència 
> del Sr. Stallman, no creieu que tindríem d'incloure GNU al nostre enunciat.
> 
> Grup d'usuaris GNU/Linux de Girona.
Potser et referies a la portada de la web ? Girona linux user group ??
Jo penso exactament el mateix que tu, hauriem de posar girona gnu/linux
user group, però tot i això, no crec que sigui convenient canviar les
cigles del grup.
Penso que una cosa no treu l'altre.
> Com ell diu, tenim de tenir en compte el que ens mou, i no es Linux, si 
> no un sistema GNU que conté Linux.
PEr això mateix que ho hauriem de canviar!!!! Hauriem de figurar com a 
GRUP D'USUARIS DE GIRONA DE GNU/LINUX (al meu entendre). però sense que
això afecti al nom del grup, ja que és difícil trobar un nom amb gnu al
mig ... 
I a part d'això, si s'acabes canviant el nom del gilug, que passaria amb
el domini ??? comprar un altre domini ??? més diners ??? no sé, d'això
se'n ha de parlar i el que digui la majoria, com sempre!!!.
Fins la pròxima i molta merda :P

> Salut!
Salut i força al canut!!! :P
Dats

________________________________________________________________________
> _______________________________________________
> Llista mailing list
> 
> http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
Do not drink coffee in early A.M. It will keep you awake until noon.
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <https://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/attachments/20040430/35250d83/attachment.sig>


Més informació sobre la llista de correu gilug