[gilug.org] Firma estatuts

Gaspar Segués g k udg es
2004-04-20 16:52:48 UTC


Em sap greu no haver pogut venir a la passada assamblea.
Penso que anem liats segons el que he llegit.
Us explico el que em penso que fem malament i sinò tin raó perdoneu-me.

Vaig presentar fa unes setmanes uns estatuts i verem necessitar el següent:

Lloc de referència: 
http://www.gencat.net/justicia/ciutadans/assfun/assoc/infotram/index.htm#inscriure

1. Acta fundacional. S'ha d'entregar una còpia i un original. Cal còpia 
del DNI de tots els que hi figurin!
Aquí hi ha un model: 
http://www.gencat.net/justicia/serveis/tramits/formularis/de40414a.pdf

  És molt simple.
  Dades de tots el socis fundadors (nom, adreça i DNI)
  Hi figura el nom de la nova entitat, el lloc i data; el fet que 
s'aproven uns estatus i els carrecs electes.
  I la firma de tots els socis fundadors.


2. Estatuts. S'han d'entregar dos originals.
Model: http://www.gencat.net/justicia/dgdej/de10006a.pdf
He vist que hem fet servir els "Bulma". Sembla que a tothom semblen bé. 
El problema es que si no són el model que ells et donen se'ls miren amb 
lupa i a vegades tarden més a aprovar-ho.
  
  Els han de firmar tots els socis fundadors que figuren en l'acta de 
fundació.

3. Sol·licitud.
Model: 
http://www.gencat.net/justicia/serveis/tramits/formularis/de00301b.pdf

L'ha d'omplir qualsevol que hi vagi però millor que sigui el secretari i 
així només haurà de posar ell les dades i firmar-ho tot ell.


ATENCIO: No sé qui hi anirà, però torno a insitir que millor que sigui 
el secretari electe. Ell pot omplir-ho tot i entregar-ho. Si ho fa un 
altre haurà d'emplenar-ho més gent.

Quan s'hi va millor portar una còpia de sobra de tot i que t'ho segellin 
conforme s'ha entregat. Així queda constància i tenim un resguard per si 
hi ha cap problema.

Apa! Espero que serveixi això ja sigui per ajudar o per enredar més la 
cosa. ;-)
Oriol Pellicer i Sabrià wrote:

> Bones,
>
> els que ens vam veure dissabte vam quedar que deixaríem una còpia 
> impresa dels
> estatuts per tal que els firmin l'Eduard, en Xevi i jo. Pel que es va
> comentar, sembla que l'acta de la passada assemblea és necessària per a
> presentar els papers de la legalització com a associació, i a més, ha 
> d'anar
> signada per tots els que hi érem (falta confirmar-ho, però sembla que és
> així).
>
> Així doncs, avui al vespre deixaré una còpia dels estatuts i una còpia de
> l'acta, que és la que s'hauria de signar.
>
> Per altra banda hi ha el tema dels socis: es va deixar una llista per 
> tal que
> la gent que vulgui ser soci de ple dret s'apunti (nom, DNI i signatura) i
> pagui els 3 euros. De moment es queda allà fins el dia que es passi a
> recollir (que no vol pas dir que no es puguin fer més socis a partir 
> d'aquest
> moment :-P). Em sembla que en aquests moments són 8 o 9.
>
> Quant de temps deixem els estatuts, l'acta i el full de socis a la màquia?
>
>
> Salut!
>
_______________________________________________
Llista mailing list

http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista
Més informació sobre la llista de correu gilug