<div dir="ltr">Insisteixo que m'ho miraré a casa a la tarda. Però si el dispositiu està ocupat, per lògica s'ha de poder crear la imatge iso que després cremaràs al dispositiu un cop desallotjat el cd copiat...<div>Em sap greu, et dic alguna cosa a la tarda.</div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 18 de setembre de 2018 a les 14:36, Narcis Garcia <span dir="ltr"><<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank">informatica@actiu.net</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Utilitzant el botó «Copia el suport» em trobo que no ofereix una altra<br>
destinació que no sigui una gravadora de CD/DVD.<br>
<br>
<br>
El 18/09/18 a les 14:24, Dani Fossas ha escrit:<br>
<span class="">> M'ho miro aquesta tarda a casa, però hi ha d'haver l'opció. És possible<br>
> que falti algun programa, però crec que utilitzava cdrdao i tu el tens<br>
> instal·lat.<br>
> Ha d'haver-hi el botó "copiar CD" o "copia el<br>
> suport" <a href="https://lh5.googleusercontent.com/-3isear1uZbM/Uq4yTTY9qYI/AAAAAAAA_QI/9gqNlivz3Z4/s858/k3b_02.png" rel="noreferrer" target="_blank">https://lh5.<wbr>googleusercontent.com/-<wbr>3isear1uZbM/Uq4yTTY9qYI/<wbr>AAAAAAAA_QI/9gqNlivz3Z4/s858/<wbr>k3b_02.png</a><br>
> <br>
> El dia 18 de setembre de 2018 a les 14:07, Narcis Garcia<br>
</span>> <<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>> ha escrit:<br>
<span class="">> <br>
>     Acabo de provar K3b 2.0.3 de Debian i K3b 2.0.3 d'Ubuntu.<br>
>     En els dos casos he trobat únicament l'extracció de les pistes de so a<br>
>     fitxer de so.<br>
> <br>
> <br>
>     El 18/09/18 a les 13:56, Dani Fossas ha escrit:<br>
>     > Disculpeu, que sempre vaig perdut.<br>
>     > K3b et dona la opció de copiar la iso, o més exactament, crec, crear una<br>
>     > iso a partir del CD d'audio. Jo ho he fet per copiar, no en el mateix<br>
>     > moment algun cd.<br>
>     > (ara sóc a la feina davant un pc windob$, disculpeu si no vaig ben<br>
>     > encaminat)<br>
>     > <br>
>     > Salut!<br>
>     > <br>
>     > El dia 18 de setembre de 2018 a les 13:45, Narcis Garcia<br>
>     > <<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><br>
</span>>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>>> ha<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5">>     escrit:<br>
>     ><br>
>     >     Ara he provat amb això dels paquets cdrdao i bchunk:<br>
>     ><br>
>     >     cdrdao read-cd --device /dev/sr0 --datafile data.bin data.toc<br>
>     >     bchunk data.bin data.toc cd-audio.iso<br>
>     ><br>
>     >     Però l'últim es queixa:<br>
>     >     Reading the CUE file:<br>
>     >     ... ouch, no space after track number.<br>
>     ><br>
>     ><br>
>     ><br>
>     >     El 18/09/18 a les 12:22, Leopold Palomo-Avellaneda ha escrit:<br>
>     >     > On 18/09/18 11:33, Narcis Garcia wrote:<br>
>     >     >> $ sudo dd if=/dev/sr0 of=disc.iso<br>
>     >     >> dd: error en llegir '/dev/sr0': Error d’Entrada/Sortida<br>
>     >     >> 0+0 registres llegits<br>
>     >     >> 0+0 registres escrits<br>
>     >     >> 0 bytes copied, 0,01545 s, 0,0 kB/s<br>
>     >     ><br>
>     >     > Clar que no. Això no funciona.<br>
>     >     ><br>
>     >     > Has mirat:<br>
>     >     ><br>
>     >     ><br>
>     >     > <a href="http://cdrdao.sourceforge.net/index.html" rel="noreferrer" target="_blank">http://cdrdao.sourceforge.net/<wbr>index.html</a><br>
>     <<a href="http://cdrdao.sourceforge.net/index.html" rel="noreferrer" target="_blank">http://cdrdao.sourceforge.<wbr>net/index.html</a>><br>
>     >     <<a href="http://cdrdao.sourceforge.net/index.html" rel="noreferrer" target="_blank">http://cdrdao.sourceforge.<wbr>net/index.html</a><br>
>     <<a href="http://cdrdao.sourceforge.net/index.html" rel="noreferrer" target="_blank">http://cdrdao.sourceforge.<wbr>net/index.html</a>>><br>
>     >     ><br>
>     >     ><br>
>     >     > Els cd d'audio no tenen estructura de sistema de fitxers. És<br>
>     algo<br>
>     >     diferent.<br>
>     >     > Mira també cdparanoia.<br>
>     >     ><br>
>     >     >  -p --output-raw<br>
>     >     >               Output  headerless  data as raw 16-bit PCM<br>
>     data with<br>
>     >     interleaved<br>
>     >     > samples in host byte order.  To force little or big endian byte<br>
>     >     order, use<br>
>     >     >               -r or -R as described below.<br>
>     >     ><br>
>     >     ><br>
>     >     ><br>
>     >     > Leopold<br>
>     >     ><br>
>     >     ><br>
>     >     >><br>
>     >     >> El 18/09/18 a les 10:53, Blackhold ha escrit:<br>
>     >     >>> doncs fer-ne una ISO i avall i guardes aquestes isos a un<br>
>     altre<br>
>     >     format.<br>
>     >     >>><br>
>     >     >>> ja veuràs, un cop gravis la ISO a un CD serà com si fós un<br>
>     disc<br>
>     >     >>> d'àudio... sé que hi havia cds d'audio protegits, però<br>
>     suposo que<br>
>     >     >>> després de tants anys ja, tots els sistemes de protecció<br>
>     que hi<br>
>     >     havia<br>
>     >     >>> se'ls poden saltar fàcilment...<br>
>     >     >>><br>
>     >     >>> recordo que era tot un món això del cd d'àudio! i molt<br>
>     divertit!<br>
>     >     >>><br>
>     >     >>> - Blackhold<br>
>     >     >>> <a href="http://blackhold.nusepas.com" rel="noreferrer" target="_blank">http://blackhold.nusepas.com</a><br>
>     >     >>> @blackhold_<br>
>     >     >>> ~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i<br>
>     contra<br>
>     >     >>> nosaltres mateixos quan siguem forts (Xirinacs)<br>
>     >     >>> <°((( ><<br>
>     >     >>><br>
>     >     >>><br>
>     >     >>> Missatge de Narcis Garcia <<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>><br>
</div></div><span class="im HOEnZb">>     >     >>> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>>>><br>
</span><div class="HOEnZb"><div class="h5">>     >     del dia dt., 18 de set. 2018 a les 10:49:<br>
>     >     >>><br>
>     >     >>>     Gràcies;<br>
>     >     >>><br>
>     >     >>>     Veig que el sound-juicer fa el mateix que la resta que he<br>
>     >     provat: extreu<br>
>     >     >>>     pistes de so i les desa com a fitxers d'audio.<br>
>     >     >>>     Necessito fer còpies íntegres on el fitxer de destinació<br>
>     >     sigui tot el<br>
>     >     >>>     disc, de manera que gravant aquesta imatge de disc en un CD-R es<br>
>     >     >>>     restauri una còpia binàriament idèntica a l'original.<br>
>     >     >>><br>
>     >     >>><br>
>     >     >>>     El 18/09/18 a les 10:42, Blackhold ha escrit:<br>
>     >     >>>     > instal·la'l manualment<br>
>     >     >>>     ><br>
>     >     >>>     > <a href="https://download.gnome.org/sources/sound-juicer/" rel="noreferrer" target="_blank">https://download.gnome.org/<wbr>sources/sound-juicer/</a><br>
>     <<a href="https://download.gnome.org/sources/sound-juicer/" rel="noreferrer" target="_blank">https://download.gnome.org/<wbr>sources/sound-juicer/</a>><br>
>     >     <<a href="https://download.gnome.org/sources/sound-juicer/" rel="noreferrer" target="_blank">https://download.gnome.org/<wbr>sources/sound-juicer/</a><br>
>     <<a href="https://download.gnome.org/sources/sound-juicer/" rel="noreferrer" target="_blank">https://download.gnome.org/<wbr>sources/sound-juicer/</a>>><br>
>     >     >>>     ><br>
>     >     >>>     > - Blackhold<br>
>     >     >>>     > <a href="http://blackhold.nusepas.com" rel="noreferrer" target="_blank">http://blackhold.nusepas.com</a><br>
>     >     >>>     > @blackhold_<br>
>     >     >>>     > ~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i<br>
>     >     contra<br>
>     >     >>>     > nosaltres mateixos quan siguem forts (Xirinacs)<br>
>     >     >>>     > <°((( ><<br>
>     >     >>>     ><br>
>     >     >>>     ><br>
>     >     >>>     > Missatge de Narcis Garcia <<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>><br>
>     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><br>
>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>>><br>
</div></div><span class="im HOEnZb">>     >     >>>     > <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>><br>
>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>>>>> del<br>
</span><div class="HOEnZb"><div class="h5">>     >     >>>     dia dt., 18 de set. 2018 a les 10:40:<br>
>     >     >>>     ><br>
>     >     >>>     >     apt-cache search soundjuicer<br>
>     >     >>>     >     (sense troballes)<br>
>     >     >>>     ><br>
>     >     >>>     >     gstreamer vols dir que no treballa exclusivament<br>
>     sobre<br>
>     >     fitxers i/o<br>
>     >     >>>     >     pistes? Necessito fer una còpia integral del<br>
>     disc; és<br>
>     >     com la<br>
>     >     >>>     diferència<br>
>     >     >>>     >     entre copiar particions i fer una imatge de disc amb<br>
>     >     MBR/GPT i<br>
>     >     >>>     tot.<br>
>     >     >>>     ><br>
>     >     >>>     ><br>
>     >     >>>     >     El 18/09/18 a les 10:34, Blackhold ha escrit:<br>
>     >     >>>     >     > Ah i si vols fer servir directament gstreamer (que<br>
>     >     és el què<br>
>     >     >>>     fa servir<br>
>     >     >>>     >     > soundjuicer, que no té cap actualització des del<br>
>     >     2010...), aquí<br>
>     >     >>>     >     tens un<br>
>     >     >>>     >     > link de com fer-ho<br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     <a href="https://fedoramagazine.org/use-gstreamer-python-rip-cds/" rel="noreferrer" target="_blank">https://fedoramagazine.org/<wbr>use-gstreamer-python-rip-cds/</a><br>
>     <<a href="https://fedoramagazine.org/use-gstreamer-python-rip-cds/" rel="noreferrer" target="_blank">https://fedoramagazine.org/<wbr>use-gstreamer-python-rip-cds/</a>><br>
>     >     <<a href="https://fedoramagazine.org/use-gstreamer-python-rip-cds/" rel="noreferrer" target="_blank">https://fedoramagazine.org/<wbr>use-gstreamer-python-rip-cds/</a><br>
>     <<a href="https://fedoramagazine.org/use-gstreamer-python-rip-cds/" rel="noreferrer" target="_blank">https://fedoramagazine.org/<wbr>use-gstreamer-python-rip-cds/</a>><wbr>><br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     > - Blackhold<br>
>     >     >>>     >     > <a href="http://blackhold.nusepas.com" rel="noreferrer" target="_blank">http://blackhold.nusepas.com</a><br>
>     >     >>>     >     > @blackhold_<br>
>     >     >>>     >     > ~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser<br>
>     >     febles, i contra<br>
>     >     >>>     >     > nosaltres mateixos quan siguem forts (Xirinacs)<br>
>     >     >>>     >     > <°((( ><<br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     > Missatge de Blackhold<br>
>     <<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.com</a> <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@<wbr>gmail.com</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>>><br>
>     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@<wbr>gmail.com</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@<wbr>gmail.com</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>>>><br>
>     >     >>>     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@<wbr>gmail.com</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@<wbr>gmail.com</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>>><br>
>     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@<wbr>gmail.com</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@<wbr>gmail.com</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>>>>><br>
>     >     >>>     >     > <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@<wbr>gmail.com</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>>><br>
>     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@<wbr>gmail.com</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@<wbr>gmail.com</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>>>><br>
>     >     >>>     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@<wbr>gmail.com</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@<wbr>gmail.com</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>>><br>
>     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@<wbr>gmail.com</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@<wbr>gmail.com</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com">blackholdmailer@gmail.<wbr>com</a>>>>>>> del dia dt., 18 de set. 2018<br>
>     >     a les<br>
>     >     >>>     >     > 10:32:<br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     >     fés servir el soundjuicer o qualsevol altre<br>
>     >     programa de<br>
>     >     >>>     rippeig de<br>
>     >     >>>     >     >     cds d'audio<br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     >     ostia! la de temps que fa que no extrec els<br>
>     >     audios de un cd<br>
>     >     >>>     >     d'audio<br>
>     >     >>>     >     >     i me n'havia fotut un fart! xD<br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     >     - Blackhold<br>
>     >     >>>     >     >     <a href="http://blackhold.nusepas.com" rel="noreferrer" target="_blank">http://blackhold.nusepas.com</a><br>
>     >     >>>     >     >     @blackhold_<br>
>     >     >>>     >     >     ~> cal lluitar contra el fort per deixar<br>
>     de ser<br>
>     >     febles,<br>
>     >     >>>     i contra<br>
>     >     >>>     >     >     nosaltres mateixos quan siguem forts<br>
>     (Xirinacs)<br>
>     >     >>>     >     >     <°((( ><<br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     >     Missatge de Narcis Garcia<br>
>     <<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>><br>
>     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>>><br>
>     >     >>>     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>><br>
>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>>>><br>
>     >     >>>     >     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>><br>
>     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>>><br>
>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><br>
>     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>><br>
>     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a><br>
>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>><wbr>>>>>><br>
>     >     >>>     >     del dia dt., 18 de set. 2018 a les 9:57:<br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     >         Algú sap com es fa un fitxer-imatge d'un<br>
>     >     disc que té<br>
>     >     >>>     format<br>
>     >     >>>     >     >         CD-Audio?<br>
>     >     >>>     >     >         És a dir, el mateix que una .ISO però<br>
>     per audio.<br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     >         M'interessa tenir còpies de seguretat<br>
>     en un<br>
>     >     disc dur<br>
>     >     >>>     dels<br>
>     >     >>>     >     discs de<br>
>     >     >>>     >     >         música que tinc, ja que alguna vegada se<br>
>     >     m'ha fet malbé<br>
>     >     >>>     >     algun i<br>
>     >     >>>     >     >         no he<br>
>     >     >>>     >     >         pogut refer-lo en la seva integritat. Amb<br>
>     >     integritat<br>
>     >     >>>     vull dir,<br>
>     >     >>>     >     >         també,<br>
>     >     >>>     >     >         que no tinguin pèrdua de qualitat com<br>
>     sembla que<br>
>     >     >>>     passa en<br>
>     >     >>>     >     >         extraure les<br>
>     >     >>>     >     >         pistes de so a fitxer de so.<br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     >         He fet un duplicat (de CD a CD) amb<br>
>     una sola<br>
>     >     unitat<br>
>     >     >>>     >     gravadora, i<br>
>     >     >>>     >     >         veig<br>
>     >     >>>     >     >         que és evident que l'aplicació desa el<br>
>     disc<br>
>     >     íntegre (amb<br>
>     >     >>>     >     metadades i<br>
>     >     >>>     >     >         tot) a l'ordinador abans de gravar<br>
>     sobre el<br>
>     >     CD verge<br>
>     >     >>>     per a<br>
>     >     >>>     >     què sigui<br>
>     >     >>>     >     >         idèntic.<br>
>     >     >>>     >     >         Els fitxers temporals que li veig són:<br>
>     >     >>>     >     >         brasero_tmp_ES7OPZ.bin<br>
>     >     >>>     >     >         brasero_tmp_ES7OPZ.toc<br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     >       <br>
>     >      ____________________________<wbr>____________________________<br>
>     >     >>>     >     >         LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
>     >     >>>     >     >       <br>
>     >      ----------------------------<wbr>----------------------------<br>
>     >     >>>     >     >         - Per a escriure a tothom del grup,<br>
>     envia el teu<br>
>     >     >>>     missatge a:<br>
>     >     >>>     >     >         usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">llista.gilug.<wbr>org</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     >>>     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     >>>     >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     >>>     >     >         - Per a d'altres questions sobre la<br>
>     llista o<br>
>     >     >>>     subscripcio,<br>
>     >     >>>     >     >         autogestiona't a:<br>
>     >     >>>     >     >       <br>
>     >      <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
>     >     >>>     >     >         - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe<br>
>     >     des del<br>
>     >     >>>     telefon<br>
>     >     >>>     >     mobil.<br>
>     >     >>>     >     >         * Tots els missatges queden publicats a:<br>
>     >     >>>     >     >       <br>
>      <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>><br>
>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>>><br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     ______________________________<wbr>__________________________<br>
>     >     >>>     >     > LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     ------------------------------<wbr>--------------------------<br>
>     >     >>>     >     > - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu<br>
>     >     missatge a:<br>
>     >     >>>     >     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">llista.gilug.<wbr>org</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     >>>     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     >>>     >     > - Per a d'altres questions sobre la llista o<br>
>     >     subscripcio,<br>
>     >     >>>     >     autogestiona't a:<br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
>     >     >>>     >     > - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del<br>
>     >     telefon<br>
>     >     >>>     mobil.<br>
>     >     >>>     >     > * Tots els missatges queden publicats a:<br>
>     >     >>>     >     > <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>><br>
>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>>><br>
>     >     >>>     >     ><br>
>     >     >>>     ><br>
>     >     >>>     >   <br>
>      _____________________________<wbr>___________________________<br>
>     >     >>>     >     LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
>     >     >>>     >   <br>
>      -----------------------------<wbr>---------------------------<br>
>     >     >>>     >     - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu<br>
>     >     missatge a:<br>
>     >     >>>     >     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">llista.gilug.<wbr>org</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     >>>     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     >>>     >     - Per a d'altres questions sobre la llista o<br>
>     subscripcio,<br>
>     >     >>>     >     autogestiona't a:<br>
>     >     >>>     >     <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
>     >     >>>     >     - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del<br>
>     >     telefon mobil.<br>
>     >     >>>     >     * Tots els missatges queden publicats a:<br>
>     >     >>>     >     <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>><br>
>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>>><br>
>     >     >>>     ><br>
>     >     >>>     ><br>
>     >     >>>     ><br>
>     >     >>>     > ______________________________<wbr>__________________________<br>
>     >     >>>     > LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
>     >     >>>     > ------------------------------<wbr>--------------------------<br>
>     >     >>>     > - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu<br>
>     missatge a:<br>
>     >     >>>     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">llista.gilug.<wbr>org</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     >>>     > - Per a d'altres questions sobre la llista o<br>
>     subscripcio,<br>
>     >     >>>     autogestiona't a:<br>
>     >     >>>     > <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
>     >     >>>     > - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del<br>
>     telefon<br>
>     >     mobil.<br>
>     >     >>>     > * Tots els missatges queden publicats a:<br>
>     >     >>>     > <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>><br>
>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>>><br>
>     >     >>>     ><br>
>     >     >>><br>
>     >     >>>     _____________________________<wbr>___________________________<br>
>     >     >>>     LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
>     >     >>>     -----------------------------<wbr>---------------------------<br>
>     >     >>>     - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu<br>
>     missatge a:<br>
>     >     >>>     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">llista.gilug.<wbr>org</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     >>>     - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio,<br>
>     >     >>>     autogestiona't a:<br>
>     >     >>>     <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
>     >     >>>     - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del telefon<br>
>     >     mobil.<br>
>     >     >>>     * Tots els missatges queden publicats a:<br>
>     >     >>>     <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>><br>
</div></div><span class="im HOEnZb">>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>>><br>
>     >     >>><br>
>     >     >>><br>
>     >     >>><br>
>     >     >>> ______________________________<wbr>__________________________<br>
>     >     >>> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
>     >     >>> ------------------------------<wbr>--------------------------<br>
>     >     >>> - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu missatge a:<br>
>     >     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">llista.gilug.<wbr>org</a> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     >>> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio,<br>
>     >     autogestiona't a:<br>
>     >     >>> <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
</span><span class="im HOEnZb">>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
>     >     >>> - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del telefon mobil.<br>
>     >     >>> * Tots els missatges queden publicats a:<br>
>     >     >>> <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>><br>
</span><span class="im HOEnZb">>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>>><br>
>     >     >>><br>
>     >     >><br>
>     >     >> ______________________________<wbr>__________________________<br>
>     >     >> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
>     >     >> ------------------------------<wbr>--------------------------<br>
>     >     >> - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu missatge a:<br>
>     >     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">llista.gilug.<wbr>org</a> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     >> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio,<br>
>     >     autogestiona't a:<br>
>     >     >> <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
</span><span class="im HOEnZb">>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
>     >     >> - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del telefon mobil.<br>
>     >     >> * Tots els missatges queden publicats a:<br>
>     >     >> <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>><br>
</span><span class="im HOEnZb">>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>>><br>
>     >     >><br>
>     >     ><br>
>     >     ><br>
>     > <br>
>     >     _____________________________<wbr>___________________________<br>
>     >     LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
>     >     -----------------------------<wbr>---------------------------<br>
>     >     - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu missatge a:<br>
>     >     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">llista.gilug.<wbr>org</a> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     >     - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio,<br>
>     >     autogestiona't a:<br>
>     >     <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
</span><span class="im HOEnZb">>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
>     >     - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del telefon mobil.<br>
>     >     * Tots els missatges queden publicats a:<br>
>     >     <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>><br>
</span><div class="HOEnZb"><div class="h5">>     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>>><br>
>     ><br>
>     ><br>
>     ><br>
>     ><br>
>     > ______________________________<wbr>__________________________<br>
>     > LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
>     > ------------------------------<wbr>--------------------------<br>
>     > - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu missatge a:<br>
>     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">llista.gilug.<wbr>org</a> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     > - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio,<br>
>     autogestiona't a:<br>
>     > <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
>     > - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del telefon mobil.<br>
>     > * Tots els missatges queden publicats a:<br>
>     > <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>><br>
>     ><br>
> <br>
>     ______________________________<wbr>__________________________<br>
>     LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
>     ------------------------------<wbr>--------------------------<br>
>     - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu missatge a:<br>
>     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">llista.gilug.<wbr>org</a> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
>     - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio,<br>
>     autogestiona't a:<br>
>     <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
>     - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del telefon mobil.<br>
>     * Tots els missatges queden publicats a:<br>
>     <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
>     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a>><br>
> <br>
> <br>
> <br>
> <br>
> ______________________________<wbr>__________________________<br>
> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
> ------------------------------<wbr>--------------------------<br>
> - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu missatge a: usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">llista.gilug.<wbr>org</a><br>
> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:<br>
> <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del telefon mobil.<br>
> * Tots els missatges queden publicats a:<br>
> <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
> <br>
<br>
______________________________<wbr>__________________________<br>
LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
------------------------------<wbr>--------------------------<br>
- Per a escriure a tothom del grup, envia el teu missatge a: usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">llista.gilug.<wbr>org</a><br>
- Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:<br>
<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>mailman/listinfo/usuaris</a><br>
- Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del telefon mobil.<br>
* Tots els missatges queden publicats a:<br>
<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/<wbr>pipermail/usuaris/</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>