<div dir="auto">Els disc d'audio tenen toc (on diu on comença cada pista) i les dades en cru<div dir="auto">En principi el programa que ha creat aquests arxius els ha de poder llegir</div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">On Tue, Sep 18, 2018, 15:28 Dani Fossas <<a href="mailto:danifossas@gmail.com">danifossas@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Hola de nou, ja sóc a casa.<br>
Copia el suport -> marca "crea la imatge i prou" i selecciones la<br>
carpeta de destí a la pestanya imatge.<br>
<br>
<br>
<br>
El dt 18 de 09 de 2018 a les 14:36 +0200, en/na Narcis Garcia va<br>
escriure:<br>
> Utilitzant el botó «Copia el suport» em trobo que no ofereix una<br>
> altra<br>
> destinació que no sigui una gravadora de CD/DVD.<br>
> <br>
> <br>
> El 18/09/18 a les 14:24, Dani Fossas ha escrit:<br>
> > <br>
> > M'ho miro aquesta tarda a casa, però hi ha d'haver l'opció. És<br>
> > possible<br>
> > que falti algun programa, però crec que utilitzava cdrdao i tu el<br>
> > tens<br>
> > instal·lat.<br>
> > Ha d'haver-hi el botó "copiar CD" o "copia el<br>
> > suport" <a href="https://lh5.googleusercontent.com/-" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://lh5.googleusercontent.com/-</a><br>
> > 3isear1uZbM/Uq4yTTY9qYI/AAAAAAAA_QI/9gqNlivz3Z4/s858/k3b_02.png<br>
> > <br>
> > El dia 18 de setembre de 2018 a les 14:07, Narcis Garcia<br>
> > <<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>> ha escrit:<br>
> > <br>
> >     Acabo de provar K3b 2.0.3 de Debian i K3b 2.0.3 d'Ubuntu.<br>
> >     En els dos casos he trobat únicament l'extracció de les pistes<br>
> > de so a<br>
> >     fitxer de so.<br>
> > <br>
> > <br>
> >     El 18/09/18 a les 13:56, Dani Fossas ha escrit:<br>
> >     > Disculpeu, que sempre vaig perdut.<br>
> >     > K3b et dona la opció de copiar la iso, o més exactament,<br>
> > crec, crear una<br>
> >     > iso a partir del CD d'audio. Jo ho he fet per copiar, no en<br>
> > el mateix<br>
> >     > moment algun cd.<br>
> >     > (ara sóc a la feina davant un pc windob$, disculpeu si no<br>
> > vaig ben<br>
> >     > encaminat)<br>
> >     > <br>
> >     > Salut!<br>
> >     > <br>
> >     > El dia 18 de setembre de 2018 a les 13:45, Narcis Garcia<br>
> >     > <<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>>><br>
> > ha<br>
> >     escrit:<br>
> >     ><br>
> >     >     Ara he provat amb això dels paquets cdrdao i bchunk:<br>
> >     ><br>
> >     >     cdrdao read-cd --device /dev/sr0 --datafile data.bin<br>
> > data.toc<br>
> >     >     bchunk data.bin data.toc cd-audio.iso<br>
> >     ><br>
> >     >     Però l'últim es queixa:<br>
> >     >     Reading the CUE file:<br>
> >     >     ... ouch, no space after track number.<br>
> >     ><br>
> >     ><br>
> >     ><br>
> >     >     El 18/09/18 a les 12:22, Leopold Palomo-Avellaneda ha<br>
> > escrit:<br>
> >     >     > On 18/09/18 11:33, Narcis Garcia wrote:<br>
> >     >     >> $ sudo dd if=/dev/sr0 of=disc.iso<br>
> >     >     >> dd: error en llegir '/dev/sr0': Error<br>
> > d’Entrada/Sortida<br>
> >     >     >> 0+0 registres llegits<br>
> >     >     >> 0+0 registres escrits<br>
> >     >     >> 0 bytes copied, 0,01545 s, 0,0 kB/s<br>
> >     >     ><br>
> >     >     > Clar que no. Això no funciona.<br>
> >     >     ><br>
> >     >     > Has mirat:<br>
> >     >     ><br>
> >     >     ><br>
> >     >     > <a href="http://cdrdao.sourceforge.net/index.html" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://cdrdao.sourceforge.net/index.html</a><br>
> >     <<a href="http://cdrdao.sourceforge.net/index.html" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://cdrdao.sourceforge.net/index.html</a>><br>
> >     >     <<a href="http://cdrdao.sourceforge.net/index.html" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://cdrdao.sourceforge.net/index.html</a><br>
> >     <<a href="http://cdrdao.sourceforge.net/index.html" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://cdrdao.sourceforge.net/index.html</a>>><br>
> >     >     ><br>
> >     >     ><br>
> >     >     > Els cd d'audio no tenen estructura de sistema de<br>
> > fitxers. És<br>
> >     algo<br>
> >     >     diferent.<br>
> >     >     > Mira també cdparanoia.<br>
> >     >     ><br>
> >     >     >  -p --output-raw<br>
> >     >     >               Output  headerless  data as raw 16-bit<br>
> > PCM<br>
> >     data with<br>
> >     >     interleaved<br>
> >     >     > samples in host byte order.  To force little or big<br>
> > endian byte<br>
> >     >     order, use<br>
> >     >     >               -r or -R as described below.<br>
> >     >     ><br>
> >     >     ><br>
> >     >     ><br>
> >     >     > Leopold<br>
> >     >     ><br>
> >     >     ><br>
> >     >     >><br>
> >     >     >> El 18/09/18 a les 10:53, Blackhold ha escrit:<br>
> >     >     >>> doncs fer-ne una ISO i avall i guardes aquestes isos<br>
> > a un<br>
> >     altre<br>
> >     >     format.<br>
> >     >     >>><br>
> >     >     >>> ja veuràs, un cop gravis la ISO a un CD serà com si<br>
> > fós un<br>
> >     disc<br>
> >     >     >>> d'àudio... sé que hi havia cds d'audio protegits,<br>
> > però<br>
> >     suposo que<br>
> >     >     >>> després de tants anys ja, tots els sistemes de<br>
> > protecció<br>
> >     que hi<br>
> >     >     havia<br>
> >     >     >>> se'ls poden saltar fàcilment...<br>
> >     >     >>><br>
> >     >     >>> recordo que era tot un món això del cd d'àudio! i<br>
> > molt<br>
> >     divertit!<br>
> >     >     >>><br>
> >     >     >>> - Blackhold<br>
> >     >     >>> <a href="http://blackhold.nusepas.com" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://blackhold.nusepas.com</a><br>
> >     >     >>> @blackhold_<br>
> >     >     >>> ~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser<br>
> > febles, i<br>
> >     contra<br>
> >     >     >>> nosaltres mateixos quan siguem forts (Xirinacs)<br>
> >     >     >>> <°((( ><<br>
> >     >     >>><br>
> >     >     >>><br>
> >     >     >>> Missatge de Narcis Garcia <<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> > <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>><br>
> >     >     >>> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>>>><br>
> >     >     del dia dt., 18 de set. 2018 a les 10:49:<br>
> >     >     >>><br>
> >     >     >>>     Gràcies;<br>
> >     >     >>><br>
> >     >     >>>     Veig que el sound-juicer fa el mateix que la<br>
> > resta que he<br>
> >     >     provat: extreu<br>
> >     >     >>>     pistes de so i les desa com a fitxers d'audio.<br>
> >     >     >>>     Necessito fer còpies íntegres on el fitxer de<br>
> > destinació<br>
> >     >     sigui tot el<br>
> >     >     >>>     disc, de manera que gravant aquesta imatge de<br>
> > disc en un CD-R es<br>
> >     >     >>>     restauri una còpia binàriament idèntica a<br>
> > l'original.<br>
> >     >     >>><br>
> >     >     >>><br>
> >     >     >>>     El 18/09/18 a les 10:42, Blackhold ha escrit:<br>
> >     >     >>>     > instal·la'l manualment<br>
> >     >     >>>     ><br>
> >     >     >>>     > <a href="https://download.gnome.org/sources/sound-" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://download.gnome.org/sources/sound-</a><br>
> > juicer/<br>
> >     <<a href="https://download.gnome.org/sources/sound-juicer/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://download.gnome.org/sources/sound-juicer/</a>><br>
> >     >     <<a href="https://download.gnome.org/sources/sound-juicer/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://download.gnome.org/sources/sound-juicer/</a><br>
> >     <<a href="https://download.gnome.org/sources/sound-juicer/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://download.gnome.org/sources/sound-juicer/</a>>><br>
> >     >     >>>     ><br>
> >     >     >>>     > - Blackhold<br>
> >     >     >>>     > <a href="http://blackhold.nusepas.com" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://blackhold.nusepas.com</a><br>
> >     >     >>>     > @blackhold_<br>
> >     >     >>>     > ~> cal lluitar contra el fort per deixar de ser<br>
> > febles, i<br>
> >     >     contra<br>
> >     >     >>>     > nosaltres mateixos quan siguem forts (Xirinacs)<br>
> >     >     >>>     > <°((( ><<br>
> >     >     >>>     ><br>
> >     >     >>>     ><br>
> >     >     >>>     > Missatge de Narcis Garcia<br>
> > <<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> > <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>><br>
> >     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> > <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>>><br>
> >     >     >>>     > <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> > <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> > <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> > <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>>>>> del<br>
> >     >     >>>     dia dt., 18 de set. 2018 a les 10:40:<br>
> >     >     >>>     ><br>
> >     >     >>>     >     apt-cache search soundjuicer<br>
> >     >     >>>     >     (sense troballes)<br>
> >     >     >>>     ><br>
> >     >     >>>     >     gstreamer vols dir que no treballa<br>
> > exclusivament<br>
> >     sobre<br>
> >     >     fitxers i/o<br>
> >     >     >>>     >     pistes? Necessito fer una còpia integral<br>
> > del<br>
> >     disc; és<br>
> >     >     com la<br>
> >     >     >>>     diferència<br>
> >     >     >>>     >     entre copiar particions i fer una imatge de<br>
> > disc amb<br>
> >     >     MBR/GPT i<br>
> >     >     >>>     tot.<br>
> >     >     >>>     ><br>
> >     >     >>>     ><br>
> >     >     >>>     >     El 18/09/18 a les 10:34, Blackhold ha<br>
> > escrit:<br>
> >     >     >>>     >     > Ah i si vols fer servir directament<br>
> > gstreamer (que<br>
> >     >     és el què<br>
> >     >     >>>     fa servir<br>
> >     >     >>>     >     > soundjuicer, que no té cap actualització<br>
> > des del<br>
> >     >     2010...), aquí<br>
> >     >     >>>     >     tens un<br>
> >     >     >>>     >     > link de com fer-ho<br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     <a href="https://fedoramagazine.org/use-gstreamer-python-rip-cds/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://fedoramagazine.org/use-gstreamer-python-rip-cds/</a><br>
> >     <<a href="https://fedoramagazine.org/use-gstreamer-python-rip-cds/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://fedoramagazine.org/use-gstreamer-python-rip-cds/</a>><br>
> >     >     <<a href="https://fedoramagazine.org/use-gstreamer-python-rip-cds/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://fedoramagazine.org/use-gstreamer-python-rip-cds/</a><br>
> >     <<a href="https://fedoramagazine.org/use-gstreamer-python-rip-cds/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">https://fedoramagazine.org/use-gstreamer-python-rip-cds/</a>>><br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     > - Blackhold<br>
> >     >     >>>     >     > <a href="http://blackhold.nusepas.com" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://blackhold.nusepas.com</a><br>
> >     >     >>>     >     > @blackhold_<br>
> >     >     >>>     >     > ~> cal lluitar contra el fort per deixar<br>
> > de ser<br>
> >     >     febles, i contra<br>
> >     >     >>>     >     > nosaltres mateixos quan siguem forts<br>
> > (Xirinacs)<br>
> >     >     >>>     >     > <°((( ><<br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     > Missatge de Blackhold<br>
> >     <<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a> <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>>><br>
> >     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>>>><br>
> >     >     >>>     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>>><br>
> >     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>>>>><br>
> >     >     >>>     >     > <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>>><br>
> >     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>>>><br>
> >     >     >>>     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>>><br>
> >     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:blackholdmailer@gmail.com" target="_blank" rel="noreferrer">blackholdmailer@gmail.com</a>>>>>>> del dia dt., 18 de set.<br>
> > 2018<br>
> >     >     a les<br>
> >     >     >>>     >     > 10:32:<br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     >     fés servir el soundjuicer o qualsevol<br>
> > altre<br>
> >     >     programa de<br>
> >     >     >>>     rippeig de<br>
> >     >     >>>     >     >     cds d'audio<br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     >     ostia! la de temps que fa que no<br>
> > extrec els<br>
> >     >     audios de un cd<br>
> >     >     >>>     >     d'audio<br>
> >     >     >>>     >     >     i me n'havia fotut un fart! xD<br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     >     - Blackhold<br>
> >     >     >>>     >     >     <a href="http://blackhold.nusepas.com" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://blackhold.nusepas.com</a><br>
> >     >     >>>     >     >     @blackhold_<br>
> >     >     >>>     >     >     ~> cal lluitar contra el fort per<br>
> > deixar<br>
> >     de ser<br>
> >     >     febles,<br>
> >     >     >>>     i contra<br>
> >     >     >>>     >     >     nosaltres mateixos quan siguem forts<br>
> >     (Xirinacs)<br>
> >     >     >>>     >     >     <°((( ><<br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     >     Missatge de Narcis Garcia<br>
> >     <<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> > <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>><br>
> >     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>>><br>
> >     >     >>>     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> > <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> > <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>>>><br>
> >     >     >>>     >     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> > <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>><br>
> >     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> > <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>>><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>><br>
> >     >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> > <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>><br>
> >     >     >>>     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>> <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a><br>
> >     <mailto:<a href="mailto:informatica@actiu.net" target="_blank" rel="noreferrer">informatica@actiu.net</a>>>>>>><br>
> >     >     >>>     >     del dia dt., 18 de set. 2018 a les 9:57:<br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     >         Algú sap com es fa un fitxer-<br>
> > imatge d'un<br>
> >     >     disc que té<br>
> >     >     >>>     format<br>
> >     >     >>>     >     >         CD-Audio?<br>
> >     >     >>>     >     >         És a dir, el mateix que una .ISO<br>
> > però<br>
> >     per audio.<br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     >         M'interessa tenir còpies de<br>
> > seguretat<br>
> >     en un<br>
> >     >     disc dur<br>
> >     >     >>>     dels<br>
> >     >     >>>     >     discs de<br>
> >     >     >>>     >     >         música que tinc, ja que alguna<br>
> > vegada se<br>
> >     >     m'ha fet malbé<br>
> >     >     >>>     >     algun i<br>
> >     >     >>>     >     >         no he<br>
> >     >     >>>     >     >         pogut refer-lo en la seva<br>
> > integritat. Amb<br>
> >     >     integritat<br>
> >     >     >>>     vull dir,<br>
> >     >     >>>     >     >         també,<br>
> >     >     >>>     >     >         que no tinguin pèrdua de qualitat<br>
> > com<br>
> >     sembla que<br>
> >     >     >>>     passa en<br>
> >     >     >>>     >     >         extraure les<br>
> >     >     >>>     >     >         pistes de so a fitxer de so.<br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     >         He fet un duplicat (de CD a CD)<br>
> > amb<br>
> >     una sola<br>
> >     >     unitat<br>
> >     >     >>>     >     gravadora, i<br>
> >     >     >>>     >     >         veig<br>
> >     >     >>>     >     >         que és evident que l'aplicació<br>
> > desa el<br>
> >     disc<br>
> >     >     íntegre (amb<br>
> >     >     >>>     >     metadades i<br>
> >     >     >>>     >     >         tot) a l'ordinador abans de<br>
> > gravar<br>
> >     sobre el<br>
> >     >     CD verge<br>
> >     >     >>>     per a<br>
> >     >     >>>     >     què sigui<br>
> >     >     >>>     >     >         idèntic.<br>
> >     >     >>>     >     >         Els fitxers temporals que li veig<br>
> > són:<br>
> >     >     >>>     >     >         brasero_tmp_ES7OPZ.bin<br>
> >     >     >>>     >     >         brasero_tmp_ES7OPZ.toc<br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     >       <br>
> >     >      ________________________________________________________<br>
> >     >     >>>     >     >         LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU<br>
> > del GiLUG<br>
> >     >     >>>     >     >       <br>
> >     >      --------------------------------------------------------<br>
> >     >     >>>     >     >         - Per a escriure a tothom del<br>
> > grup,<br>
> >     envia el teu<br>
> >     >     >>>     missatge a:<br>
> >     >     >>>     >     >         usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">llista.gilug.org</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     >>>     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> > <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     >>>     >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     >>>     >     >         - Per a d'altres questions sobre<br>
> > la<br>
> >     llista o<br>
> >     >     >>>     subscripcio,<br>
> >     >     >>>     >     >         autogestiona't a:<br>
> >     >     >>>     >     >       <br>
> >     >      <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
> >     >     >>>     >     >         - Pregunta com utilitzar aquest<br>
> > grup tambe<br>
> >     >     des del<br>
> >     >     >>>     telefon<br>
> >     >     >>>     >     mobil.<br>
> >     >     >>>     >     >         * Tots els missatges queden<br>
> > publicats a:<br>
> >     >     >>>     >     >       <br>
> >      <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>>><br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     ________________________________________________________<br>
> >     >     >>>     >     > LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     --------------------------------------------------------<br>
> >     >     >>>     >     > - Per a escriure a tothom del grup, envia<br>
> > el teu<br>
> >     >     missatge a:<br>
> >     >     >>>     >     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">llista.gilug.org</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     >>>     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     >>>     >     > - Per a d'altres questions sobre la<br>
> > llista o<br>
> >     >     subscripcio,<br>
> >     >     >>>     >     autogestiona't a:<br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
> >     >     >>>     >     > - Pregunta com utilitzar aquest grup<br>
> > tambe des del<br>
> >     >     telefon<br>
> >     >     >>>     mobil.<br>
> >     >     >>>     >     > * Tots els missatges queden publicats a:<br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> > <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>>><br>
> >     >     >>>     >     ><br>
> >     >     >>>     ><br>
> >     >     >>>     >   <br>
> >      ________________________________________________________<br>
> >     >     >>>     >     LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
> >     >     >>>     >   <br>
> >      --------------------------------------------------------<br>
> >     >     >>>     >     - Per a escriure a tothom del grup, envia<br>
> > el teu<br>
> >     >     missatge a:<br>
> >     >     >>>     >     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">llista.gilug.org</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     >>>     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     >>>     >     - Per a d'altres questions sobre la llista<br>
> > o<br>
> >     subscripcio,<br>
> >     >     >>>     >     autogestiona't a:<br>
> >     >     >>>     >   <br>
> >  <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
> >     >     >>>     >     - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe<br>
> > des del<br>
> >     >     telefon mobil.<br>
> >     >     >>>     >     * Tots els missatges queden publicats a:<br>
> >     >     >>>     >     <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>>><br>
> >     >     >>>     ><br>
> >     >     >>>     ><br>
> >     >     >>>     ><br>
> >     >     >>>     ><br>
> > ________________________________________________________<br>
> >     >     >>>     > LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
> >     >     >>>     > ---------------------------------------------<br>
> > -----------<br>
> >     >     >>>     > - Per a escriure a tothom del grup, envia el<br>
> > teu<br>
> >     missatge a:<br>
> >     >     >>>     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">llista.gilug.org</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     >>>     > - Per a d'altres questions sobre la llista o<br>
> >     subscripcio,<br>
> >     >     >>>     autogestiona't a:<br>
> >     >     >>>     ><br>
> > <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
> >     >     >>>     > - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des<br>
> > del<br>
> >     telefon<br>
> >     >     mobil.<br>
> >     >     >>>     > * Tots els missatges queden publicats a:<br>
> >     >     >>>     > <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>>><br>
> >     >     >>>     ><br>
> >     >     >>><br>
> >     >     >>>   <br>
> >  ________________________________________________________<br>
> >     >     >>>     LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
> >     >     >>>     -------------------------------------------------<br>
> > -------<br>
> >     >     >>>     - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu<br>
> >     missatge a:<br>
> >     >     >>>     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">llista.gilug.org</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     >>>     - Per a d'altres questions sobre la llista o<br>
> > subscripcio,<br>
> >     >     >>>     autogestiona't a:<br>
> >     >     >>>     <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
> >     >     >>>     - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des<br>
> > del telefon<br>
> >     >     mobil.<br>
> >     >     >>>     * Tots els missatges queden publicats a:<br>
> >     >     >>>     <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>>><br>
> >     >     >>><br>
> >     >     >>><br>
> >     >     >>><br>
> >     >     >>><br>
> > ________________________________________________________<br>
> >     >     >>> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
> >     >     >>> ---------------------------------------------------<br>
> > -----<br>
> >     >     >>> - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu<br>
> > missatge a:<br>
> >     >     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">llista.gilug.org</a> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> > <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     >>> - Per a d'altres questions sobre la llista o<br>
> > subscripcio,<br>
> >     >     autogestiona't a:<br>
> >     >     >>> <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
> >     >     >>> - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del<br>
> > telefon mobil.<br>
> >     >     >>> * Tots els missatges queden publicats a:<br>
> >     >     >>> <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>>><br>
> >     >     >>><br>
> >     >     >><br>
> >     >     >><br>
> > ________________________________________________________<br>
> >     >     >> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
> >     >     >> ------------------------------------------------------<br>
> > --<br>
> >     >     >> - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu<br>
> > missatge a:<br>
> >     >     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">llista.gilug.org</a> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> > <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     >> - Per a d'altres questions sobre la llista o<br>
> > subscripcio,<br>
> >     >     autogestiona't a:<br>
> >     >     >> <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
> >     >     >> - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del<br>
> > telefon mobil.<br>
> >     >     >> * Tots els missatges queden publicats a:<br>
> >     >     >> <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>>><br>
> >     >     >><br>
> >     >     ><br>
> >     >     ><br>
> >     > <br>
> >     >     ________________________________________________________<br>
> >     >     LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
> >     >     --------------------------------------------------------<br>
> >     >     - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu missatge<br>
> > a:<br>
> >     >     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">llista.gilug.org</a> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> > <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     >     - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio,<br>
> >     >     autogestiona't a:<br>
> >     >     <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>>><br>
> >     >     - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del<br>
> > telefon mobil.<br>
> >     >     * Tots els missatges queden publicats a:<br>
> >     >     <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>><br>
> >     >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>>><br>
> >     ><br>
> >     ><br>
> >     ><br>
> >     ><br>
> >     > ________________________________________________________<br>
> >     > LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
> >     > --------------------------------------------------------<br>
> >     > - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu missatge a:<br>
> >     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">llista.gilug.org</a> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     > - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio,<br>
> >     autogestiona't a:<br>
> >     > <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
> >     > - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del telefon<br>
> > mobil.<br>
> >     > * Tots els missatges queden publicats a:<br>
> >     > <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>><br>
> >     ><br>
> > <br>
> >     ________________________________________________________<br>
> >     LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
> >     --------------------------------------------------------<br>
> >     - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu missatge a:<br>
> >     usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">llista.gilug.org</a> <<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org</a>><br>
> >     - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio,<br>
> >     autogestiona't a:<br>
> >     <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a>><br>
> >     - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del telefon<br>
> > mobil.<br>
> >     * Tots els missatges queden publicats a:<br>
> >     <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> >     <<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>><br>
> > <br>
> > <br>
> > <br>
> > <br>
> > ________________________________________________________<br>
> > LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
> > --------------------------------------------------------<br>
> > - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu missatge a:<br>
> > usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">llista.gilug.org</a><br>
> > - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio,<br>
> > autogestiona't a:<br>
> > <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> > - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del telefon mobil.<br>
> > * Tots els missatges queden publicats a:<br>
> > <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
> > <br>
> <br>
> ________________________________________________________<br>
> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
> --------------------------------------------------------<br>
> - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu missatge a:<br>
> usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">llista.gilug.org</a><br>
> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio,<br>
> autogestiona't a:<br>
> <a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
> - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del telefon mobil.<br>
> * Tots els missatges queden publicats a:<br>
> <a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a>________________________________________________________<br>
LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
--------------------------------------------------------<br>
- Per a escriure a tothom del grup, envia el teu missatge a: usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">llista.gilug.org</a><br>
- Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:<br>
<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
- Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del telefon mobil.<br>
* Tots els missatges queden publicats a:<br>
<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
</blockquote></div>