<p dir="ltr">A capa8 oferim housing per 50€/mes i ip estatica per 10€/mes, transfee de 3mbit.</p>
<p dir="ltr">Si els hi interessa... Compte que es housing, en el mateix server shi poden posar altres coses.</p>
<p dir="ltr">L'altra opció és un contenidor vz per 20€/mes i ip compartida (proxy-http).</p>
<p dir="ltr">La transfer és de 500mbit síncrons.</p>
<p dir="ltr">Si els hi pot interessar a ells o a qualsevol de vosaltres, envieu-me un correu a <a href="mailto:info@capa8.net">info@capa8.net</a></p>
<div class="gmail_quote">El dia 22/07/2015 21:08, "Narcis Garcia" <<a href="mailto:informatica@actiu.net">informatica@actiu.net</a>> va escriure:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Al web oficial de MPlayer:<br>
<a href="http://www.mplayerhq.hu" rel="noreferrer" target="_blank">www.mplayerhq.hu</a><br>
fa dues setmanes que han anunciat que necessiten urgentment un servidor<br>
on allotjar el web amb els recursos d'aquests projectes, ja que un dels<br>
promotors no pot allotjar-ho més temps.<br>
<br>
<br>
________________________________________________________<br>
LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG<br>
--------------------------------------------------------<br>
- Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a: usuaris(arrova)<a href="http://llista.gilug.org" rel="noreferrer" target="_blank">llista.gilug.org</a><br>
- Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:<br>
<a href="http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris</a><br>
* Tots els missatges queden publicats a:<br>
<a href="http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/" rel="noreferrer" target="_blank">http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/</a><br>
</blockquote></div>