<html><head><style type="text/css"><!-- DIV {margin:0px;} --></style></head><body><div style="font-family:times new roman,new york,times,serif;font-size:12pt"><span>Jordi, te'n publico un breu a la meva web en català i castellà (dic un breu perquè el temps i les prioritats no em donen per més), <a target="_blank" href="http://www.imatica.org">www.imatica.org</a> . Com que tinc gent que em segueix a sud-amèrica, espero que això et permeti avançar en "l'evangelització" per aquelles terres ;-)</span><br><br>Salut!<br><div> </div><span style="font-weight: bold;">Guillem Alsina Gonzàlez</span><br>Director de continguts<br>Content Manager<br><a href="http://www.imatica.org">http://www.imatica.org</a><br><br>Avda. de França nº 34, 1r. 3a.<br>17007 Girona<br>Catalonia<br>(Spain)<br><br><font size="1">Legal information</font><br><font size="1"><span style="font-style: italic;" color:="" rgb(162,="" 162,="" 162);=""><span style="font-style: italic;
 color: rgb(162, 162, 162);">The information contained in this electronic mail can be confidential andinclude personal and reserved data that is prohibited to make useaccording to the Spanish legislation. In case of not being theaddressee, please destroy it immediately and let me know (through thesender address). The electronic mail doesn't allow to assure theconfidentiality of the messages nor their complete and correctreception; if you doesn't authorize me to send messages through thismeans to your address, please let me know it.<br></span></span></font><div><br></div><div style="font-family: times new roman,new york,times,serif; font-size: 12pt;"><br><div style="font-family: times new roman,new york,times,serif; font-size: 12pt;"><font size="2" face="Tahoma"><hr size="1"><b><span style="font-weight: bold;">From:</span></b> Jordi Pujol <jordipujolp@gmail.com><br><b><span style="font-weight: bold;">To:</span></b> llista@gilug.org<br><b><span
 style="font-weight: bold;">Sent:</span></b> Wednesday, July 8, 2009 12:34:42 PM<br><b><span style="font-weight: bold;">Subject:</span></b> [gilug.org] Versio Preview de Lnet Lite Xfce<br></font><br><style type="text/css">p, li {white-space:pre-wrap;}</style>Bondia a tots,<br>
<p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><br></p>He preparat una versió previa de Live never ending Tale,<br>
es la versio Lite, amb escriptori XFCE, per ordinadors amb arquitectura PC i processador compatibles i386, a partir de Pentium Pro i posteriors.<br>
<p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><br></p>és molt senzilla d'instal·lar i de posar-lo a punt,<br>
<p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><br></p>des del primer moment ja trobem les aplicacions d'ús més comú, <br>
podem personalizar els idiomes i aplicacions segons el nostre gust o necessitats,<br>
pot ser instal·lat en la majoria dels dispositius d'emmagatzemamen, simplement copiant els fitxers comprimits del sistema operatiu <span style="font-family: 'Courier New,courier';">LneT</span> i configurant el gestor d'arrancada en conseqüència. <br>
<p style="margin: 12px 0px; text-indent: 0px;">És un sistema operatiu <span style="font-family: 'Courier New,courier';">Live</span> en el que el sistema d'arxius té persistència completa, o sigui que desa els canvis que hi fem. </p>Veieu la pàgina web:<br>
<p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><br></p><span><a target="_blank" href="http://livenet.selfip.com">http://livenet.selfip.com</a></span><br>
<p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><br></p>Es  pot descarregar per Bittorrent,<br>
<p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><br></p><span><a target="_blank" href="http://linuxtracker.org/download.php?id=5c85df1d89937ccd3774ece029cebba985abb3c2&f=Live+never+ending+Tale-686-Xfce+Jul-2009+Preview.torrent">http://linuxtracker.org/download.php?id=5c85df1d89937ccd3774ece029cebba985abb3c2&f=Live+never+ending+Tale-686-Xfce+Jul-2009+Preview.torrent</a></span><br>
<p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><br></p><span><a target="_blank" href="http://linuxtracker.org/index.php?page=torrents&search=Live+never+ending&category=0&active=0&tracker=0">http://linuxtracker.org/index.php?page=torrents&search=Live+never+ending&category=0&active=0&tracker=0</a></span><br>
<p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><br></p>Quan descarregueu, tingueu paciencia, la estic enviant des de una adsl d'estar per casa,<br>
<p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><br></p>Experimenteu, ja em direu com va,<br>
<p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><br></p>Jordi <br>
<p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><br></p></div></div></div></body></html>