Jo crec que no es problema de usb, si no del disc dur. ja que tot lo del dmesg ho fa bé<br>a mi (malauradament) els cops que m'ha pasat ho he pugut diagnosticar ràpidament.<br>Desmonta la caixa usb, i prova un disc dur que funcioni a dintre, o prova el disc dur original a una caixa usb nova.
<br><br><br><div><span class="gmail_quote">2007/11/26, Jordi Pujol <<a href="mailto:jordipujolp@gmail.com">jordipujolp@gmail.com</a>>:</span><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Ei llista,<br><br>activem el debug en els moduls de usb<br><br># modinfo usb-storage<br>parm:           delay_use:seconds to delay before using a new device (uint)<br># modinfo usbcore<br>parm:           usbfs_snoop:true to log all usbfs traffic (bool)
<br>parm:           blinkenlights:true to cycle leds on hubs (bool)<br>parm:           old_scheme_first:start with the old device initialization<br>scheme (bool)<br>parm:           use_both_schemes:try the other device initialization scheme if
<br>the first one fails (bool)<br>parm:           autosuspend:default autosuspend delay (int)<br><br>creariem un fitxer nou<br>/etc/modprobe.d/00custom-alias<br><br>amb les linies:<br>#******<br>options usb-storage delay_use=30
<br>options usbcore usbfs_snoop:true old_scheme_first:true use_both_schemes:true<br>#******<br><br>si els moduls usb son inclosos al initrd pot ser necessari actualitzar-lo<br>(segurament hi son)<br><br># update-initramfs -?
<br>Usage: /usr/sbin/update-initramfs [OPTION]...<br><br>Options:<br> -k [version]   Specify kernel version or 'all'<br> -c             Create a new initramfs<br> -u             Update an existing initramfs<br> -d             Remove an existing initramfs
<br> -t             Take over a custom initramfs with this one<br> -b             Set alternate boot directory<br> -v             Be verbose<br> -h             This message<br><br>executar<br># update-initramfs -u -k `uname -r`
<br>(o alguna cosa per l'estil)<br><br>tornar a arrancar i estudiar el dmesg per les anotacions de usb.<br><br>Salut,<br><br>Jordi Pujol<br><br>El Monday 26 November 2007 18:59:20 David Casals va escriure:<br>> Hola,
<br>><br>> Tinc un disc dur usb que ha deixat de funcionar.<br>><br>> si faig un lsusb mel reconeix perfectament pero no el puc montar, ni<br>> fer-li un fdisk ni res per l'estil<br>><br>> el dmesg em respon aixo:
<br>><br>> [34130.592763] usb 5-8: new high speed USB device using ehci_hcd and<br>> address 4<br>> [34130.726081] usb 5-8: configuration #1 chosen from 1 choice<br>> [34130.726428] scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
<br>> [34130.726542] usb-storage: device found at 4<br>> [34130.726543] usb-storage: waiting for device to settle before scanning<br>> [34135.716083] usb-storage: device scan complete<br>> [34141.485934] usb 5-8: USB disconnect, address 4
<br>> [34141.486050] scsi 5:0:0:0: scsi: Device offlined - not ready after<br>> error recovery<br>> [34225.982127] usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and<br>> address 2<br>> [34226.101911] usb 3-2: device descriptor read/64, error -71
<br>> [34226.325524] usb 3-2: device descriptor read/64, error -71<br>> [34226.541165] usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and<br>> address 3<br>> [34226.660956] usb 3-2: device descriptor read/64, error -71
<br>> [34226.884647] usb 3-2: device descriptor read/64, error -71<br>> [34227.100166] usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and<br>> address 4<br>> [34227.507454] usb 3-2: device not accepting address 4, error -71
<br>> [34227.619294] usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and<br>> address 5<br>> [34228.026547] usb 3-2: device not accepting address 5, error -71<br>> [34293.524155] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
<br>> address 6<br>> [34293.647912] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71<br>> [34293.871521] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71<br>> [34294.087146] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
<br>> address 7<br>> [34294.206934] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71<br>> [34294.430544] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71<br>> [34294.646166] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
<br>> address 8<br>> [34295.053455] usb 3-1: device not accepting address 8, error -71<br>> [34295.165294] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and<br>> address 9<br>> [34295.572548] usb 3-1: device not accepting address 9, error -71
<br>> [34301.514196] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and<br>> address 10<br>> [34301.637941] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71<br>> [34301.861584] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
<br>> [34302.077208] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and<br>> address 11<br>> [34302.196998] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71<br>> [34302.420606] usb 3-1: device descriptor read/64, error -71
<br>> [34302.636238] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and<br>> address 12<br>> [34303.043498] usb 3-1: device not accepting address 12, error -71<br>> [34303.155325] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
<br>> address 13<br>> [34303.562570] usb 3-1: device not accepting address 13, error -71<br>> [34321.347525] usb 5-8: new high speed USB device using ehci_hcd and<br>> address 8<br>> [34321.480702] usb 5-8: configuration #1 chosen from 1 choice
<br>> [34321.481048] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices<br>> [34321.481165] usb-storage: device found at 8<br>> [34321.481166] usb-storage: waiting for device to settle before scanning<br>> [34326.470827
] usb-storage: device scan complete<br>> [34332.240679] scsi 6:0:0:0: scsi: Device offlined - not ready after<br>> error recovery<br>> [34332.240779] usb 5-8: USB disconnect, address 8<br>><br>> Algu te alguna idea?
<br>><br>> Atentament<br>> David Casals<br>> hakd0c<br>> _______________________________________________<br>> Llista del GiLUG<br>> <a href="mailto:Llista@gilug.org">Llista@gilug.org</a><br>> <a href="http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista">
http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista</a><br>> * Tots els missatges queden publicats a:<br>> <a href="http://gilug.org/pipermail/llista/">http://gilug.org/pipermail/llista/</a><br><br><br>_______________________________________________
<br>Llista del GiLUG<br><a href="mailto:Llista@gilug.org">Llista@gilug.org</a><br><a href="http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista">http://gilug.org/cgi-bin/mailman/listinfo/llista</a><br>* Tots els missatges queden publicats a:
<br><a href="http://gilug.org/pipermail/llista/">http://gilug.org/pipermail/llista/</a><br></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br>Eduard Vidal i Tulsà.<br>Salt, Girona.<br>www.festuc.cat