[gilug] Fwd: LibreOffice i MariaDB/MySQL

Narcis Garcia narcisgarcia gilug org
2023-09-14 11:10:44 UTC


(reenvio per aquí per si a algú se li acudeix alguna idea)

-------- Missatge reenviat --------
Assumpte: (deb-cat) LibreOffice i MariaDB/MySQL
Data: Tue, 12 Sep 2023 09:05:56 +0200
De: Narcis Garcia <>
A: Debian users-ca SPM <>

Bon dia,

Estic intentant crear un document de base de dades amb LibreOffice per a 
compartir, connectat a una base de dades del servei remot MariaDB.
Em trobo que fer-ho mitjançant ODBC requereix algun tipus de 
configuració a l'entorn operatiu (poc portable), mitjançant JDBC no 
funciona* (Prova la classe: No s'ha pogut carregar el controlador JDBC), 
i directament funciona amb algunes mancances.
«Connect directly (using MariaDB C connector)»:

No desa claus primàries quan creo taules amb camps, i no reacciona quan 
demano crear un informe.
A més a més, si ho deixes obert perd la connexió i cap tancar tot el 
LibreOffice per a poder tornar a obrir i que connecti.

¿Algú s'ha barallat amb aquest tema i pt fer recomanacions?

El què busco és una forma senzilla de què, entre vàries persones 
cadascuna a casa seva, introduïm dades a una base de dades mitjançant un 
formulari, i podem treure un llistat.
Que no requereixi cap coneixement tècnic per a utilitzar-ho per primera 
vegada.


LibreOffice: 7.4
Debian: 11
(*) El paquet libreoffice-base-drivers està instal·lat, que inclou JDBC.
-- 

Narcis Garcia

Més informació sobre la llista de correu gilug