[gilug] Re: problemas en kubuntu bionic

Leopold Palomo-Avellaneda leo alaxarxa net
2020-05-13 08:59:02 UTC


El 13/5/20 a les 10:40, Sr. Aitor ha escrit:
> L'he deixat així:
> 
> He tret totes les cometes de la línia, no sé si són totes o només les de
> la paraula en qüestió.
> 
> I he esborrat "parameter to Linux"

torno a enviar el correu. No crec que et funcioni. Sí que necessites les
cometes, però no on t'havia dit en el correu anterior.

Del /etc/default/grub original _només_ canvia:

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset acpi_osi=\"Linux""

per

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset acpi_osi=Linux"

i

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to
Linux


per

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to

Esborrar Linux al principi de línia si s'ha cola.

i després prova el update-grub

Leopold

> 
> $ cat /etc/default/grub    
> # If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
> # /boot/grub/grub.cfg.
> # For full documentation of the options in this file, see:
> #   info -f grub -n 'Simple configuration'
> 
> GRUB_DEFAULT=0
> GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
> GRUB_TIMEOUT=10
> GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
> GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=quiet splash nomodeset acpi_osi=\Linux
> GRUB_CMDLINE_LINUX=""
> 
> # Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
> # This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
> # the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
> #GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
> 
> # Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
> #GRUB_TERMINAL=console
> 
> # The resolution used on graphical terminal
> # note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
> # you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
> #GRUB_GFXMODE=640x480
> 
> # Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx"
> #GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
> 
> # Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
> #GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
> 
> # Uncomment to get a beep at grub start
> #GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
> 
> El 13/5/20 a les 10:09, Leopold Palomo-Avellaneda ha escrit:
>> El 13/5/20 a les 10:03, Sr. Aitor ha escrit:
>>> Hola,
>>>
>>> $ cat /etc/default/grub
>>> # If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
>>> # /boot/grub/grub.cfg.
>>> # For full documentation of the options in this file, see:
>>> #   info -f grub -n 'Simple configuration'
>>>
>>> GRUB_DEFAULT=0
>>> GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
>>> GRUB_TIMEOUT=10
>>> GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
>>> GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset acpi_osi=\"Linux""
>> acpi_osi=Linux
>>
>> no entenc perquè necessites les cometes.
>>
>>
>>> GRUB_CMDLINE_LINUX=""
>>>
>>> # Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
>>> # This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
>>> # the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
>>> #GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
>>>
>>> # Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
>>> #GRUB_TERMINAL=console
>>>
>>> # The resolution used on graphical terminal
>>> # note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
>>> # you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
>>> #GRUB_GFXMODE=640x480
>>>
>>> # Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to
>>> Linux
>> aquest Linux sol no sé si ha estat un problema del copiar però no ha
>> d'estar aquí.
>>
>>
>> Leopold
>>
>>
> 
> ________________________________________________________
> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
> --------------------------------------------------------
> - Per a escriure a tothom del grup, envia el teu missatge a: usuaris(arrova)llista.gilug.org
> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:
> http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris
> - Pregunta com utilitzar aquest grup tambe des del telefon mobil.
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/
> 


-- 
--
Linux User 152692     GPG: 05F4A7A949A2D9AA
Catalonia
-------------------------------------
A: Because it messes up the order in which people normally read text.
Q: Why is top-posting such a bad thing?
A: Top-posting.
Q: What is the most annoying thing in e-mail?




Més informació sobre la llista de correu gilug