[gilug] Renovacio del nom de domini gilug.org

Narcis Garcia informatica actiu net
2020-03-07 16:15:21 UTC


Hola,

Faig recordatori de què jo vetllo per a què tinguem l'allotjament de
recursos i funcionin (webs i llista), i que el 2019 hi va haver una
aportació de l'Eduard Carreras per pagar 1 anualitat del nom gilug.org a
internet, amb l'actual registrador gandi.net*

A primers de maig caduca l'anualitat del registre de nom de domini
gilug.org , que la cobren a 19 euros.
Novament demano que hi hagi contribucions econòmiques per cobrir-ho i
seguir tenint els recursos a la xarxa com ha estat des del 2002.

(*) Gandi SAS és una empresa francesa que sempre ha demostrat el seu
compromís amb el programari lliure i les bones pràctiques a la xarxa i
per totes les parts implicades.
Més informació sobre la llista de correu gilug