[gilug] GNU/Linux i la comunitat

Narcis Garcia informatica actiu net
2019-11-27 15:40:32 UTC


Una explicació de Nate Gentile:

https://www.youtube.com/watch?v=UUJ0dFpj1-M

(matiso que el programari lliure sí que es pot vendre; el què no es pot
és privar)

Més informació sobre la llista de correu gilug