[gilug] 488 telefons i tauletes compatibles

Automat GiLUG www~noreply gilug org
2018-06-08 02:23:36 UTC


El recull de d'aparells amb Android més compatibles amb la llibertat i seguretat ha estat actualitzat.
Aparells que han millorat la situació:
(marques per identificar) berkeley


Podeu consultar tot el catàleg a: www.gilug.org/mobils
More information about the gilug mailing list