[gilug] Renovacio del nom de domini gilug.org

Narcis Garcia informatica actiu net
2017-03-07 08:16:04 UTC


Hola,

Faig recordatori de què jo procuro l'allotjament de recursos (webs i
llista), i que el 2016 hi va haver una aportació d'en Xavier Barnada per
pagar 1 anualitat del nom gilug.org a internet, amb l'actual registrador
gandi.net*

El 6 de maig caduca l'anualitat del registre de nom de domini gilug.org
, que la cobren a uns 19 euros.
Novament demano que hi hagi contribucions econòmiques per cobrir-ho i
seguir tenint els recursos a la xarxa com ha estat des del 2002.

(*) Gandi SAS és una empresa francesa que sempre ha demostrat el seu
compromís amb el programari lliure i les bones pràctiques a la xarxa i
per totes les parts implicades.

More information about the gilug mailing list