[gilug] Telefons i tauletes compatibles

Narcis Garcia informatica actiu net
2017-08-18 09:08:12 UTC


He actualitzat el catàleg amb prestacions i enllaços dels aparells més
interessants:

www.gilug.org/mobils

Aniria bé un cop de mà per trobar referències dels aparells que en falta
identificar la marca i nom comercial.
Més informació sobre la llista de correu gilug