[gilug] Formats standard per la Generalitat (Ensenyament)

Narcis Garcia informatica actiu net
2016-10-26 10:03:47 UTC


Increïble, amb la quantitat de professors que demanen que els alumnes es
comprin Microsoft Office:

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/estandards
Més informació sobre la llista de correu gilug