[gilug] Bona noticia: impressores sense controladors especifics

Narcis Garcia informatica actiu net
2016-11-03 20:59:39 UTC


El protocol ja està completat, i comencen a haver fabricants que
comercialitzen impressores que el suporten:

https://wiki.debian.org/IPPEverywhere

More information about the gilug mailing list