[gilug] Web de CUPS en catala

Narcis Garcia informatica actiu net
2016-02-17 17:43:02 UTC


A diversos ordinadorsconfigurats en català he observat que, visitant el
web de CUPS amb M.Firefox:
http://localhost:631/
apareix tot en english.
No passa així amb altres navegadors com Midori.

He llegit que se li pot configurar la llengua predeterminada a
/etc/cups/cupsd.conf amb la directiva:
DefaultLanguage ca

Però a mi no em funciona.
Algú més s'hi ha trobat?

Més informació sobre la llista de correu gilug