[gilug] Re: actualitzacions

Narcis Garcia informatica actiu net
2016-08-18 15:35:52 UTC


El volum on tens «/boot» està dedicat al gestor d'arrencada (GRUB) i als
nuclis del sistema (Linux).
Després de diverses actualitzacions, amb les quals has anat descarregant
noves versions del nucli Linux, aquest volum o partició del disc dur
s'ha anat emplenant, ja que les versions anteriors del nucli (que ja no
fas servir) no han estat desinstal·lades.

SI FAS SERVIR DEBIAN O UN DERIVAT:
En una finestra de Terminal, pots provar a executar aquesta instrucció,
que almenys pot desinstal·lar algun component d'aquells nuclis antics:
sudo apt-get autoremove

D'altra banda, per saber la versió de nucli que tens en funcionament,
pots executar la instrucció:
uname -r
I si vols saber quines altres versions tens instal·lades:
ls -1 /boot


El 18/08/16 a les 16:12, Blai Dalmau Solé ha escrit:
> Hola!
> 
> Quan miro de descarregar les actualitzacions em diu el seguent:
> 
> /No disposeu de suficient espai al disc//
> //L'actualització requereix 77,9 M d'espai lliure al disc «/boot».
> Hauríeu d'alliberar almenys 48,0 M d'espai de disc a «/boot». Buideu la
> vostra paperera i esborreu els paquets temporals utilitzant «sudo
> apt-get clean»./
> 
> Ja he buidat la paperera, senzillament cilicant a paperera i escollint
> "Buidar paperera"; pero sembla que no és suficient.
> 
> Com hauria de procedir?
> 
> Salut i gràcies per l'atenció!
> 
> Blai/
> /
> 
> /
> /
> 
> 
> 
> ________________________________________________________
> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
> --------------------------------------------------------
> - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a: usuaris(arrova)llista.gilug.org
> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:
> http://llista.gilug.org/mailman/listinfo/usuaris
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://llista.gilug.org/pipermail/usuaris/
> 
Més informació sobre la llista de correu gilug