[gilug] Aumonet

Narcis Garcia informatica actiu net
2015-10-25 18:05:58 UTC


També a la trobada vaig esmentar Aumonet, el servei que connecta i
reconnecta automàticament carpetes remotes per SSH (SFTP)

Si algú vol una còpia del programa que me la demani.

Més informació sobre la llista de correu gilug