[gilug] Aparcar aquest dissabte a Girona

Narcis Garcia informatica actiu net
2015-11-19 17:06:41 UTC


Als que venen de lluny els he recomanat:

«En aquest lloc de ben segur que trobareu aparcament, però hi ha més de
600 metres a peu, primer direcció sud i després direcció oest fins
arribar al local:

http://www.openstreetmap.org/?mlat=41.9829&mlon=2.8096#map=16/41.9829/2.8096

»
Més informació sobre la llista de correu gilug