[gilug] Video per ajuntaments

Narcis Garcia informatica actiu net
2015-06-16 08:27:19 UTC


Últimament en una llista sobre Debian s'està parlant dels nous
consistoris a les capitals, i aquest video sobre l'Ajuntament de
Zaragoza m'ha semblat molt interessant per adreçar-se alhora a polítics
i a treballadors de departaments d'informàtica:

https://www.youtube.com/watch?v=_20SeHi09jY

Sembla que el projecte AZLinux deuria començar, potser, cap al 2008~2009.

Més informació sobre la llista de correu gilug