[gilug] fstrim per unitats USB

Narcis Garcia informatica actiu net
2015-06-07 17:42:24 UTC


Posto una setmana donant voltes a la qüestió del deteriorament de
velocitat d'unitats de memòria basades en SSD i el remei amb GNU/Linux:

https://es.wikipedia.org/wiki/TRIM

I no trobo la manera d'optimitzar l'espai lliure en memòries USB
(«pendrives») ja que, encara que aquesta instrucció sol informar del
suport d'una unitat muntada:
sudo hdparm -I /dev/sdb | grep -ie TRIM

Una instrucció així no és acceptada quan el dispositiu està connectat
via USB:
sudo fstrim -v /media/usuari/tochiba
(FITRIM ioctl failed: No es permet l’ús de l’operació)

Algú sap com es pot fer descartar els sectors lliures en una unitat USB
(operació que em sembla que es diu UNMAP)?

Gràcies.
Més informació sobre la llista de correu gilug