[gilug] Busquen allotjament per FFmpeg, MPlayer i rtmpdump

Narcis Garcia informatica actiu net
2015-07-22 19:04:50 UTC


Al web oficial de MPlayer:
www.mplayerhq.hu
fa dues setmanes que han anunciat que necessiten urgentment un servidor
on allotjar el web amb els recursos d'aquests projectes, ja que un dels
promotors no pot allotjar-ho més temps.

More information about the gilug mailing list