[gilug] Re: La samba de windows amb les carpetes remotes

Narcis Garcia informatica actiu net
2015-02-04 16:29:08 UTC


Per anònims ja me'n surto.
Amb autenticació, no és possible que Samba ja utilitzi els comptes del
sistema (PAM)? És a dir, que no calgui establir/restablir contrasenyes
amb smbpasswd.


El 04/02/15 a les 16:35, Jordi Pons Puertas ha escrit:
> Hola Narcís,
> 
> Si vols que l'usuari pepet hi accedeixi amb autentificació:
> 
> [fotos]
>     comment = Fotos
>     path = /home/pepet/Imatges/fotos
>     guest ok = no
>     valid users = pepet
>     browseable = yes
>     read only = no
> 
> :~# useradd pepet
> :~# smbpasswd -a pepet
> New SMB password:
> Retype new SMB password:
> Added user pepet.
> 
> I reiniciar samba.
> 
> 
> Si el que vols es tindre accés rw per a tothom hauràs de fer:
> 
> :~# chown -R nobody /home/pepet/Imatges/fotos
> :~# chmod -R a+rX /home/pepet/Imatges/fotos
> 
> [fotos]
>  comment = Fotos
>  path = /home/pepet/Imatges/fotos
>  guest ok = yes
>  browseable = yes
>  read only = no
> 
> I reiniciar samba.
> 
> Salut!!
> 
> 2015-02-04 13:20 GMT+01:00 Narcis Garcia <
> <mailto:>>:
> 
>   Bons dies,
> 
>   M'he trobat ja abans amb històries que no entenc de Samba i de Windows
>   per SMB/CIFS, i avui ensopego de nou.
> 
>   He provat a crear una carpeta (propietat de l'usuari pepet) i
>   compartir-la des de GNU/Linux mitjançant /etc/samba/smb.conf (de Samba
>   versió 4.1.6) així:
>   [fotos]
>    comment = Fotos
>    path = /home/pepet/Imatges/fotos
>    guest ok = no
>    browseable = yes
> 
>   Amb un Windows 7 trobo l'ordinador GNU, trobo lel recurs «fotos», i a
>   l'hora d'obrir-ho em demana usuari i contrasenya. D'acord, doncs
>   introdueixo l'usuari «pepet» i la seva contrasenya de l'ordinador GNU on
>   hi ha la carpeta d'interès.
>   Windows diu que no pot connectar («acceso denegado»). Sembla que Windows
>   potser intenta afegir quelcom a l'usuari com SYSTEM\pepet o jo què sé.
> 
>   Hi ha alguna manera de veure què es diuen entre el client (Windows) i el
>   servidor (Samba) per comprovar l'usuari o permisos que són rebutjats?
> 
>   Gràcies.
> 
>   ________________________________________________________
>   LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
>   --------------------------------------------------------
>   - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a:
>   gilug(arrova)llista.actiu.info <http://llista.actiu.info>
>   - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio,
>   autogestiona't a:
>   http://llista.actiu.info/mailman/listinfo/gilug
>   * Tots els missatges queden publicats a:
>   http://llista.actiu.info/pipermail/gilug/
> 
> 
> 
> 
> ________________________________________________________
> LLISTA DE DISTRIBUCIO DE CORREU del GiLUG
> --------------------------------------------------------
> - Per a escriure a tothom de la llista, envia el teu missatge a: gilug(arrova)llista.actiu.info
> - Per a d'altres questions sobre la llista o subscripcio, autogestiona't a:
> http://llista.actiu.info/mailman/listinfo/gilug
> * Tots els missatges queden publicats a:
> http://llista.actiu.info/pipermail/gilug/
> 
Més informació sobre la llista de correu gilug