[gilug] La samba de windows amb les carpetes remotes

Narcis Garcia informatica actiu net
2015-02-04 12:20:25 UTC


Bons dies,

M'he trobat ja abans amb històries que no entenc de Samba i de Windows
per SMB/CIFS, i avui ensopego de nou.

He provat a crear una carpeta (propietat de l'usuari pepet) i
compartir-la des de GNU/Linux mitjançant /etc/samba/smb.conf (de Samba
versió 4.1.6) així:
[fotos]
   comment = Fotos
   path = /home/pepet/Imatges/fotos
   guest ok = no
   browseable = yes

Amb un Windows 7 trobo l'ordinador GNU, trobo lel recurs «fotos», i a
l'hora d'obrir-ho em demana usuari i contrasenya. D'acord, doncs
introdueixo l'usuari «pepet» i la seva contrasenya de l'ordinador GNU on
hi ha la carpeta d'interès.
Windows diu que no pot connectar («acceso denegado»). Sembla que Windows
potser intenta afegir quelcom a l'usuari com SYSTEM\pepet o jo què sé.

Hi ha alguna manera de veure què es diuen entre el client (Windows) i el
servidor (Samba) per comprovar l'usuari o permisos que són rebutjats?

Gràcies.
Més informació sobre la llista de correu gilug