[gilug] Fwd: Re: Errada al web municipal

Actiu informatica informatica actiu net
2015-08-26 07:45:22 UTC


-------- Missatge reenviat --------
Assumpte: 	Re: Errada al web municipal
Data: 	Wed, 26 Aug 2015 09:33:59 +0200
De: 	Ajuntament de Celrà <>
A: 	Narcis Garcia <>

Bon dia,

Ja està corregit.

Al canviar el titular del Centre Cívic es va actualitzar el telèfon però
no es va desmarcar l'enllaç cap a l'antiga pàgina web.

Gràcies per la seva col·laboració.

Servei d'Atenció Ciutadana
Ajuntament de Celrà
Tel. 972 49 20 01
Fax 972 49 27 88

---------

/Advertència

Aquest correu electrònic conté informació privada i estrictament
confidencial. //
//Si vostè no és el destinatari del present missatge no està autoritzat
a llegir-lo, retenir-lo, copiar-lo o difondre'l. /

El 25/08/2015 a les 21:44, Narcis Garcia ha escrit:
> Només us escric per comentar-vos que en aquest web:
> http://www.celra.cat/web/index.php/telefons-dinteres
> L'enunciat «Centre cívic» enllaça a una empresa de Reus.
>
>
Més informació sobre la llista de correu gilug