[gilug] Windows adopta els espais de treball - escriptoris virtuals

Narcis Garcia informatica actiu net
2015-08-07 08:06:48 UTC


La nova versió de Microsoft Windows (10) adopta el sistema
d'organització de finestres que els escriptoris de GNU/Linux van encetar
a la dècada de 1990.

Una captura de pantalla de Windows:

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Virtual_Desktops_in_Windows_10.png

...Microsoft segueix caminant (tard) cap a tots els paradigmes de Unix,
per intentar que Windows sobrevisqui al mercat.
Més informació sobre la llista de correu gilug